ภาพข่าว: กลุ่มทรู รับโล่เกียรติคุณองค์กรที่สนับสนุนงานด้านอนุรักษ์สัตว์ป่าในงานวันคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติ ประจำปี 2561

พุธ ๐๒ มกราคม ๒๐๑๙ ๑๐:๔๖
กลุ่มทรู รับโล่เกียรติคุณองค์กรที่สนับสนุนงานด้านอนุรักษ์สัตว์ป่าในงานวันคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติ ประจำปี 2561 ??

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ (ซ้าย) รัฐมนตรีว่าการฯ เป็นประธานเปิดงานวันคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติ ประจำปี 2561 พร้อมมอบโล่เกียรติคุณให้กับองค์กรที่สนับสนุนงานด้านอนุรักษ์สัตว์ป่า ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช แก่ กลุ่มทรู โดย นายสุภกิจ วรรธนะดิษฐ์ (ขวา) หัวหน้าคณะผู้บริหารกลุ่ม ด้านการพาณิชย์ เป็นตัวแทนรับมอบ ซึ่งกลุ่มทรูได้สนับสนุนการดำเนินงาน "โครงการเฝ้าระวังช้างป่าด้วยระบบเตือนภัยล่วงหน้า" (Elephant Smart Early Warning System) ร่วมกับ กรมอุทยานแห่งชาติฯ และ WWF ประเทศไทย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเฝ้าระวังช้างป่า และลดปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างป่าในพื้นที่อุทยานแห่งชาติกุยบุรี อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ โดยผสานศักยภาพเทคโนโลยีสื่อสาร กับการทำงานของหน่วยลาดตระเวน ซึ่งประกอบด้วย ระบบคลาวด์ / แอปพลิเคชั่น / กล้องดักถ่ายภาพอัตโนมัติพร้อมซิมจากทรูมูฟ เอช จำนวน 25 ชุด / เสาสัญญาณ 3 จุด / โทรศัพท์มือถือ True Smart Adventure 16 เครื่อง / Airtime / อาคารศูนย์ปฏิบัติการพร้อมระบบคอมพิวเตอร์ / กรมธรรม์คุ้มครองอุบัติเหตุให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการผลักดันช้างป่ากว่า 70 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด