ภาพข่าว: กสิกรไทย แต่งตั้ง 2 รองกจ.อาวุโส และ 2 รองกจ.ใหม่

พุธ ๐๙ มกราคม ๒๐๑๙ ๑๔:๔๒
ภาพข่าว: กสิกรไทย แต่งตั้ง 2 รองกจ.อาวุโส และ 2 รองกจ.ใหม่
คณะกรรมการธนาคารกสิกรไทย มีมติแต่งตั้ง 2 รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ได้แก่ นายศีลวัต สันติวิสัฎฐ์ (ที่ 2 ซ้าย) เป็นรองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ดูแลสายงานผลิตภัณฑ์บรรษัทและผู้ประกอบการ และนายจงรัก รัตนเพียร (ที่ 3 จากซ้าย) เป็นรองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ดูแลสายงานการเงินและควบคุม และแต่งตั้ง 2 รองกรรมการผู้จัดการ ได้แก่ นายดิถีชัย ลิมโปดม (ซ้าย) และนายทิพากร สายพัฒนา (ขวา) ดูแลสายงานธุรกิจลูกค้าบรรษัท

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด