สนพ.กำแพงเพชร จัดฝึกอบรมให้แก่ผู้สูงอายุ

พุธ ๒๓ มกราคม ๒๐๑๙ ๑๔:๒๘
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชร มอบหมายให้ฝ่ายพัฒนาฝีมือแรงงาน ดำเนินการเปิดฝึกอบรมมหลักสูตรอาชีพเสริม สาขาการทำผลิตภัณฑ์จากเศษผ้า (18 ชม.) ระหว่างวันที่ 23-25 ม.ค.62 ร่วมกับสำนักงานเทศบาลช่องลม ให้กลุ่มผู้สูงอายุ จำนวน 20 คน ณ โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลช่องลม ต.ช่องลม อ.ลานกระบือ การจัดฝึกอบรมในครั้งนี้เพื่อให้ผู้สูงอายุมีอาชีพอย่างยั่งยืน มีรายได้เพิ่มขึ้น สามารถช่วยเหลือและดูแลตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด