ผู้นำสมาคมพุทธศาสนาเผยแพร่ข้อเสนอเพื่อสันติภาพประจำปี เรียกร้องทุกฝ่ายเร่งปลดอาวุธ พร้อมเพิ่มบทบาทของเยาวชน

จันทร์ ๒๘ มกราคม ๒๐๑๙ ๑๒:๐๑
เมื่อวันที่ 26 มกราคมที่ผ่านมา ไดซาขุ อิเคดะ ประธานสมาคมสร้างคุณค่าสากล หรือเอสจีไอ (Soka Gakkai International: SGI) ได้เผยแพร่ข้อเสนอเพื่อสันติภาพประจำปีครั้งที่ 37 ในหัวข้อ "สู่ยุคใหม่แห่งสันติภาพและการปลดอาวุธ: แนวทางที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง"

ประเด็นสำคัญของข้อเสนอดังกล่าวคือการพยายามร่วมกันปลดอาวุธ โดยเฉพาะการเร่งขจัดอาวุธนิวเคลียร์ตามสนธิสัญญาห้ามอาวุธนิวเคลียร์ (TPNW) ปี 2017 ขณะเดียวกัน อิเคดะยังตอกย้ำถึงอันตรายของการเกิดขึ้นของระบบอาวุธสังหารอัตโนมัติ (LAWS) พร้อมกับเสนอให้จัดการประชุมอย่างเร่งด่วนเพื่อทำสนธิสัญญาห้ามอาวุธเหล่านี้

หลังจากที่นายอันโตนิโอ กูเตอร์เรส เลขาธิการองค์การสหประชาชาติ (UN) ได้บรรจุวาระการประชุมว่าด้วยการปลดอาวุธเมื่อเดือนพฤษภาคมปี 2018 อิเคดะก็ได้เดินหน้าสนับสนุนให้มีการเปลี่ยนความคิดเรื่องความมั่นคง จากเดิมซึ่งเน้นที่ความมั่นคงของประเทศหรือกองทัพเพียงมุมเดียว ไปสู่ความมั่นคงของประชาชนเป็นหลัก หรือระบบพหุภาคีที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง เพื่อพยายามสร้างโลกที่ทุกคนรู้สึกมั่นคงปลอดภัยอย่างแท้จริง

เขายังกล่าวด้วยว่า ความซับซ้อนและระดับของความท้าทายที่ทั่วโลกกำลังเผชิญ ได้ทำให้เยาวชนรู้สึกว่าการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ เขาเรียกร้องให้เยาวชนต่อต้านความรู้สึกยอมจำนนดังกล่าว และ "รับมือกับความท้าทายอันใหญ่หลวงที่คนยุคเราต้องเผชิญ ในฐานะผู้ที่สร้างความเปลี่ยนแปลงเชิงรุกในวงกว้าง"

อิเคดะระบุว่าการมีส่วนร่วมของเยาวชนในเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) คือปัจจัยสำคัญที่จะนำไปสู่การบรรลุเป้าหมาย พร้อมกับเรียกร้องให้มีการขยายเครือข่าย United Nations Academic Impact (UNAI) ของมหาวิทยาลัยที่สนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน และเสนอให้มีการจัดประชุมระดับโลกสำหรับมหาวิทยาลัยเหล่านี้ในปี 2020

นอกจากนี้ อิเคดะยังขานรับการชู "เยาวชน" เป็นจุดสนใจของ World Programme for Human Rights Education ระยะที่ 4

ในประเด็นของการขจัดอาวุธนิวเคลียร์ เขาให้ความสำคัญกับการขยายการให้สัตยาบันสนธิสัญญาห้ามอาวุธนิวเคลียร์ (TPNW) เพื่อให้ประสบความสำเร็จในการบังคับใช้ รวมถึงผลักดันการก่อตั้งกลุ่มประเทศที่มีความคิดเหมือนกันเพื่อยกระดับการหารือและส่งเสริมการให้สัตยาบัน ในชื่อกลุ่ม Friends of the TPNW ซึ่งมีกลุ่ม Friends of the Comprehensive Test Ban Treaty (CTBT) เป็นต้นแบบ โดยเขาเสนอให้ญี่ปุ่นเป็นผู้นำในความเคลื่อนไหวดังกล่าว

นอกจากนี้ เขายังตอกย้ำความสำคัญของพันธกิจ Cities Appeal และโครงการผ่านโซเชียลมีเดีย #ICANSave ของกลุ่มรณรงค์ระหว่างประเทศเพื่อการยกเลิกอาวุธนิวเคลียร์ (ICAN)

สำหรับการประชุมทบทวนสนธิสัญญาห้ามแพร่กระจายอาวุธนิวเคลียร์ (NPT) ในปี 2020 อิเคดะได้เรียกร้องให้ดำเนินมาตรการต่างๆ เช่น การถอนหัวรบนิวเคลียร์จากสถานะ high alert พร้อมกับเสนอให้จัดการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติสมัยพิเศษครั้งที่ 4 ว่าด้วยการปลดอาวุธ (SSOD-IV) ในปี 2021

อีกหนึ่งเรื่องที่อิเคดะให้ความสำคัญคือ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนว่าด้วยการจัดการน้ำ โดยเขาหวังว่าญี่ปุ่น จีน และเกาหลีใต้จะร่วมมือกันสนับสนุนประเทศต่างๆในตะวันออกกลางและแอฟริกา ซึ่งต้องการระบบบำบัดน้ำเสียเพื่อนำน้ำกลับมาใช้ใหม่และระบบแยกเกลือออกจากน้ำ

สมาคมสร้างคุณค่าสากล หรือเอสจีไอ คือเครือข่ายชุมชนที่ส่งเสริมสันติภาพและมนุษยนิยมแบบชาวพุทธ โดยมีสมาชิก 12 ล้านคนทั่วโลก ไดซาขุ อิเคดะ ประธานเอสจีไอ (1928-ปัจจุบัน) เผยแพร่ข้อเสนอเพื่อสันติภาพ ซึ่งเป็นการเสนอวิธีแก้ปัญหาทั่วโลกจากมุมมองของชาวพุทธคนหนึ่ง ในวันที่ 26 มกราคมของทุกปีมาตั้งแต่ปี 1983 เนื่องในวาระครบรอบการก่อตั้งสมาคมเอสจีไอ รับชมข้อมูลได้ที่ www.sgi.org

ที่มา: สมาคมสร้างคุณค่าสากล

ติดต่อ:

ยูกิ คาวานากะ

ฝ่ายประชาสัมพันธ์

สมาคมสร้างคุณค่าสากล

โทร. +81-80-5957-4919

อีเมล: kawanaka[at]soka.jp

AsiaNet 77224

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด