ภาพข่าว: ตลาดหลักทรัพย์ฯ แถลงแผนกลยุทธ์ ปี 62-64 พร้อมเป็นแพลตฟอร์มตลาดทุนครบวงจรของประเทศ

พฤหัส ๓๑ มกราคม ๒๐๑๙ ๑๘:๓๗
ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์ ประธานกรรมการ ภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ พร้อมทีมผู้บริหารตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย ร่วมแถลงแผนกลยุทธ์ตลาดหลักทรัพย์ฯ ปี 2562-2564 เน้นการเป็นแพลตฟอร์มตลาดทุนครบวงจรของประเทศ ผ่าน 4 กลยุทธ์ 1) ขยายขอบเขตการทำธุรกิจ (Expand) 2) แสวงหาโอกาสใหม่ด้วยเทคโนโลยี (Explore) 3) ลดความซ้ำซ้อนของกระบวนการและกฎเกณฑ์ (Reform) และ 4) ปรับรูปแบบการดำเนินธุรกิจ (Restructure) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพในการพัฒนาตลาดทุน

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด