BJC เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ชุดใหม่ (เรทติ้ง A+) ให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไป

จันทร์ ๐๔ กุมภาพันธ์ ๒๐๑๙ ๑๐:๕๕
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) ("BJC") เจ้าของ บิ๊กซีฯ และผู้ผลิตและจัดจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค และบรรจุภัณฑ์ชั้นนำของไทย เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ชุดใหม่ให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไป
BJC เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ชุดใหม่ (เรทติ้ง A ) ให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไป

นายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ของ BJC เปิดเผยว่า ปัจจุบัน บริษัทกำลังเตรียมที่จะเสนอขายหุ้นกู้ชุดใหม่ โดยเมื่อวันที่ 31 มกราคมที่ผ่านมา บริษัทได้ทำการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ (แบบไฟล์ลิ่ง) กับทางสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อขออนุญาตจัดตั้งโครงการตราสารหนี้สำหรับเสนอขายหุ้นกู้ต่อผู้ลงทุนทั่วไปแล้ว ทั้งนี้ ในเบื้องต้น บริษัทได้แต่งตั้ง 4 สถาบันการเงินชั้นนำ ได้แก่ ธ.กรุงเทพ ธ.กสิกรไทย ธ.กรุงไทย และ บล.ภัทร เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ที่จะออกภายใต้โครงการฯ ดังกล่าว โดยรายละเอียดของหุ้นกู้ที่จะเสนอขายกำลังอยู่ระหว่างการพิจารณา ซึ่งจะมีการประชาสัมพันธ์อีกครั้งหนึ่ง

นายอัศวิน ยังกล่าวเพิ่มเติมอีกว่า หุ้นกู้ของ BJC น่าจะเป็นทางเลือกที่น่าสนใจในการลงทุน เนื่องจาก BJC มีฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง สะท้อนให้เห็นจากการที่ทั้งบริษัทและหุ้นกู้ของบริษัทได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (เรทติ้ง) จาก ทริสเรทติ้ง ที่ระดับ A+ แนวโน้มคงที่

ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (ยกเว้นสาขาไมโคร) หรือ โทร. 1333

ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) หรือ โทร. 02-888-8888 กด 819

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือ โทร. 02-111-1111

บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) หรือ โทร. 02-305-9442

หมายเหตุ: ทั้งนี้ บริษัทอยู่ระหว่างการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนกับสำนักงาน ก.ล.ต. ซึ่งยังไม่มีผลใช้บังคับ

คำเตือน: การลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนก่อนการตัดสินใจลงทุน

BJC เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ชุดใหม่ (เรทติ้ง A ) ให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไป

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด