ภาพข่าว: CAT, TOT, DTAC และ TRUE จับมือร่วมกันทดสอบ 5G เตรียมพร้อมขับเคลื่อนประเทศสู่ยุคดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ

จันทร์ ๐๔ กุมภาพันธ์ ๒๐๑๙ ๑๖:๑๔
นายวิโรจน์ โตเจริญวาณิช รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานสื่อสารไร้สาย บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) นายรังสรรค์ จันทร์นฤกุล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ หน่วยงานสื่อสารไร้สาย บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) นายเลิศรัตน์ รตะนานุกูล ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายประสานงานภาครัฐ บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) และนายสฤษดิ์ จินสิทธิ์ หัวหน้าคณะผู้บริหาร ด้านรัฐกิจสัมพันธ์ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) พร้อมผนึกกำลัง 4 หน่วยงานในการทดสอบและพัฒนาบริการ 5G ร่วมกันในโอกาสเปิดศูนย์ 5G AI/ IoT Innovation Center ภายใต้การขับเคลื่อนระหว่างสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ กับคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อใช้เป็นศูนย์ปฏิบัติการทดสอบ 5G โดยได้ติดตั้งและดูแลอุปกรณ์สถานีฐานของโครงข่าย 5G เตรียมพร้อมรองรับการให้บริการโทรคมนาคมของประเทศในอนาคต

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด