ภาพข่าว: สัมมนาวิชาการ “20 ปี ปัญหาขยะประเทศไทยหมดไป ด้วยกลไกตลาดทุน”

อังคาร ๐๕ กุมภาพันธ์ ๒๐๑๙ ๑๔:๕๘
พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว. กระทรวงมหาดไทย ให้เกียรติกล่าวเปิดงานสัมมนาวิชาการ "20 ปี ปัญหาขยะประเทศไทยหมดไป ด้วยกลไกตลาดทุน" ซึ่งจัดโดย สมาคมนักศึกษาสถาบันวิทยาการตลาดทุน สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 27 และตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนแนวทางช่วยแก้ไขปัญหาขยะของประเทศอย่างยั่งยืน โดยมี ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์ ประธานกรรมการ ตลาดหลักทรัพย์ฯ พร้อมผู้บริหารตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้การต้อนรับ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด