สรุปภาพรวมภาวะตลาดหลักทรัพย์สำหรับเดือนมกราคม 2562

พุธ ๐๖ กุมภาพันธ์ ๒๐๑๙ ๑๒:๕๐
ณ สิ้นเดือนมกราคม 2562 ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ไทย (SET Index) ปิดที่ 1,641.73 จุด เพิ่มขึ้น 5.0% จากสิ้นปี 2561 ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกับตลาดหลักทรัพย์อื่นในเอเชีย มูลค่าซื้อขายเฉลี่ยต่อวันรวมของ SET และ mai ในเดือนมกราคม 2562 อยู่ที่ 48,582 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 15.5% จากเดือนก่อน โดยผู้ลงทุนสถาบันในประเทศและผู้ลงทุนต่างประเทศมีสถานะซื้อสุทธิในเดือนนี้

นายศรพล ตุลยะเสถียร รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานวางแผนกลยุทธ์องค์กร ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ในเดือนมกราคม 2562 ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ไทยกลับมาปรับตัวเพิ่มขึ้นจากสิ้นปีก่อน โดยปัจจัยสนับสนุนที่สำคัญได้แก่ ความคืบหน้าในการเจรจาเงื่อนไขทางการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกาและจีนที่มีแนวโน้มที่ดีขึ้น ในขณะที่ราคาน้ำมันปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อย ประกอบกับความชัดเจนในการกำหนดวันเลือกตั้งในไทย สำหรับการซื้อสุทธิของผู้ลงทุนต่างประเทศเป็นไปในทิศทางเดียวกับตลาดส่วนใหญ่ในเอเชีย นอกจากนี้ มูลค่าซื้อขายเฉลี่ยต่อวันในเดือนมกราคม 2562 เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกับตลาดหลักทรัพย์ส่วนใหญ่ในอาเซียน นอกจากนี้มูลค่าการลงทุนผ่านกองทุนรวมตราสารทุนมากขึ้นโดยเฉพาะกองทุนประเภทไม่มีสิทธิประโยชน์ทางภาษี ซึ่งเป็นสัญญาณที่ดีของตลาดทุนไทย

ภาวะตลาดหลักทรัพย์ไทย

- ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ไทย (SET Index) ณ สิ้นเดือนมกราคม 2562 ปิดที่ 1,641.73 จุด เพิ่มขึ้น 5.0% จากสิ้นปี 2561 โดยกลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร กลุ่มทรัพยากร กลุ่มอสังหาริมทรัพย์ และกลุ่มบริการให้ผลตอบแทนมากกว่า SET Index

- ในเดือนมกราคม 2562 ผู้ลงทุนต่างประเทศซื้อสุทธิในตลาดหลักทรัพย์ไทย 6,581 ล้านบาทซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกับตลาดส่วนใหญ่ในเอเชีย

- มูลค่าซื้อขายเฉลี่ยต่อวันรวมของ SET และ mai ในเดือนมกราคม 2562 อยู่ที่ 48,582 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 15.5% จากสิ้นเดือนก่อนจากผู้ลงทุนต่างประเทศเป็นหลัก ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกับตลาดส่วนใหญ่ในอาเซียน

- Forward และ Historical P/E ของตลาดหลักทรัพย์ไทย ณ สิ้นเดือนมกราคม 2562 อยู่ที่ระดับ 14.63 เท่า และ 15.56 เท่าตามลำดับ ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยของตลาดหลักทรัพย์ในเอเชียซึ่งอยู่ที่ระดับ 13.30 เท่า และ 14.84 เท่าตามลำดับ

- อัตราเงินปันผลตอบแทน ณ สิ้นเดือนมกราคม 2562 อยู่ที่ระดับ 3.17% ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยของตลาดหลักทรัพย์ในเอเชียที่อยู่ที่ 2.88%

- มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวมของ SET และ mai ณ สิ้นเดือนมกราคม 2562 อยู่ที่ 17.0 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้น 5.0% จากสิ้นปี 2561 ซึ่งสอดคล้องกับทิศทางของดัชนี

- ในเดือนมกราคม 2562 มูลค่าการระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์ไทยอยู่ที่ระดับ 4,923 ล้านบาทซึ่งสูงที่สุดในอาเซียน

ภาวะตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

- ในเดือนมกราคม 2562 ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้ามีปริมาณการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน 346,531 สัญญา ซึ่งลดลง 28.7% จากสิ้นปี 2561 โดยตราสารอนุพันธ์ส่วนใหญ่มีปริมาณการซื้อขายลดลง

"SET…Make it Work for Everyone"

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด