โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค รับ 2 รางวัล G-Green ระดับทอง

จันทร์ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๐๑๙ ๑๔:๐๕
อภิญญา ลอยชูศักดิ์ กรรมการผู้จัดการ และอรณิชา ชโยภาส รองกรรมการผู้จัดการ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค เข้ารับ 2 รางวัลตราสัญลักษณ์ G-Green จาก พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งทางโรงแรมได้รับรางวัล "G-Green Hotel(ระดับทอง)"โรงแรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ "G-Green Production(ระดับทอง)" การผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ในโครงการส่งเสริมการผลิต การบริการ และการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม(G – Green) ประจำปี 2561 ของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด