ภาพข่าว: “เอสซีจี” คว้ารางวัล Thailand Green and Smart Mining Award 2019 ชูต้นแบบการบริหารจัดการเหมือง ตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน ที่รับผิดชอบต่อสังคม เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และการใช้ทรัพยากรคุ้มค่าสูงสุด

อังคาร ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๐๑๙ ๑๖:๐๐
นายชนะ ภูมี (ขวา) Vice President - Cement and Construction Solution Business ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง เอสซีจี รับรางวัล Thailand Green and Smart Mining Award 2019 จาก

พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ (ซ้าย) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในโอกาสที่ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง เอสซีจี เป็นต้นแบบ (Best Practice) ในการบริหารจัดการเหมืองในกระบวนการผลิตปูนซีเมนต์ ตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) อีกทั้งเหมืองหินปูนทุกเหมืองของเอสซีจีได้รับ EIA Awards ระดับยอดเยี่ยม และ Green Mining Awards มาอย่างต่อเนื่อง อันเป็นไปตามเกณฑ์การรับรางวัล Thailand Green and Smart Mining แสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ในโอกาสนี้ นายมงคล พรชื่นชูวงศ์ Mineral Resources and Mining Services Director ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง เอสซีจี ได้ร่วมเสวนาในหัวข้อ "ก้าวใหม่ของเหมืองแร่ไทยสู่ Green and Smart Mining" เพื่อแสดงวิสัยทัศน์ในการทำเหมืองที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การฟื้นฟูเหมือง การจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ และแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน ซึ่งพิธีมอบรางวัลและการเสวนาจัดขึ้นในงานประชุมเสวนาทางวิชาการเรื่อง "มิติใหม่ เหมืองแร่ไทย ครั้งที่ 2 : ก้าวใหม่จากนโยบายสู่การปฏิบัติ" ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ เมื่อเร็ว ๆ นี้

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด