ภาพข่าว: บอร์ดดีอี เห็นชอบโครงการจัดหาคลาวด์กลางภาครัฐ และมาตรการ Quick Win หนุนไทยเพิ่มอันดับดิจิทัลในเวทีโลก

จันทร์ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๐๑๙ ๑๔:๑๒
ภาพข่าว: บอร์ดดีอี เห็นชอบโครงการจัดหาคลาวด์กลางภาครัฐ และมาตรการ Quick Win หนุนไทยเพิ่มอันดับดิจิทัลในเวทีโลก
ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) ร่วมการประชุมคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (บอร์ดดีอี) ครั้งที่ 1/2562 เมื่อเร็วๆ นี้ ณ ห้องประชุม 109 สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล โดยมี พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานฯ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ ตามที่กระทรวงดิจิทัลฯนำเสนอวาระพิจารณาโครงการการจัดหาระบบคลาวด์กลางภาครัฐ (Government Data Center and Cloud Service: GDCC) ซึ่งมอบให้ บมจ. กสท โทรคมนาคม เป็นผู้ดำเนินการ ขานรับนโยบายบูรณาการใช้ประโยชน์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ศูนย์ข้อมูล (Data Center) และคลาวด์คอมพิวติ้ง (Cloud Computing) พร้อมขานรับแผนงานการขับเคลื่อน (Quick Win) เพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขันทางดิจิทัลของประเทศใน 5 ด้าน ต่อยอดผลงานในเวทีโลกที่ขยับอันดับขึ้นในทุกผลสำรวจของสถาบันระดับนานาชาติ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด