ภาพข่าว: ปตท. พร้อมพัฒนาช่องทางการจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัย ยกระดับเกษตรกรไทย

ศุกร์ ๐๘ มีนาคม ๒๐๑๙ ๑๕:๑๓
นายลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการ NGV Marketplace ตามแผนยุทธศาสตร์ยกระดับการเกษตร 4.0 พร้อมกับ นายกุลิศ สมบัติศิริ ปลัดกระทรวงพลังงาน ร่วมแสดงความยินดี โดยมีผู้ลงนามประกอบด้วย นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) พันเอก ไชยปราการ พิมพ์จินดา รองผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 21 รักษาพระองค์ฯ และ นายจักรวาล ตั้งประกอบ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน พร้อมประกาศความร่วมมือพัฒนาช่องทางการจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัย ผ่านสถานีบริการ NGV ปตท. พร้อมส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลตลอดกระบวนการ เพื่อยกระดับเกษตรกรไทย และสนับสนุนการขับเคลื่อน Digital Economy ของประเทศ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด