เอเอฟเอส ประเทศไทยเชิญสองรัฐมนตรีนักเรียนเก่าแลกเปลี่ยนมุมมองการพัฒนาประเทศ ในงาน AFS Thailand Forum 2019

จันทร์ ๑๑ มีนาคม ๒๐๑๙ ๑๕:๒๙
มูลนิธิการศึกษาและวัฒนธรรมสัมพันธ์ไทย-นานาชาติ (เอเอฟเอส ประเทศไทย) โดยการนำของประธานมูลนิธิฯ นายสนั่น อังอุบลกุล เตรียมจัดงานยิ่งใหญ่ AFS Forum 2019 เชิญนักเรียนเก่าผู้มีบทบาทในการร่วมพัฒนาสังคมและประเทศชาติมาอย่างต่อเนื่องเป็นวิทยากร ณ หอประชุมเอเอฟเอส ถนนประชาชื่น เลียบคลองประปา บ่ายวันที่ 15 มีนาคม 2562 นี้ ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป
เอเอฟเอส ประเทศไทยเชิญสองรัฐมนตรีนักเรียนเก่าแลกเปลี่ยนมุมมองการพัฒนาประเทศ ในงาน AFS Thailand Forum 2019

งานเสวนาใน AFS Thailand Forum 2019 จะจัดขึ้นในหัวข้อ "มุมมองนักเรียนเก่า AFS กับการพัฒนาประเทศ" โดยได้รับเกียรติจากสองรัฐมนตรีในรัฐบาลชุดปัจจุบันซึ่งเป็นนักเรียนเก่าในโครงการ AFS ได้แก่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม นายพิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ นักเรียนเก่า AFS (USA) รุ่น 12 และนายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นักเรียนเก่า AFS (USA) รุ่น 23 มาร่วมแบ่งปันประสบการณ์และแลกเปลี่ยนมุมมอง ส่งเสริมให้เกิดความรู้ และความตื่นตัวในบทบาทหน้าที่ที่คนไทยทุกคนควรมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ

ประธานมูลนิธิฯ คุณสนั่น อังอุบลกุลเปิดเผยว่า "ทุกๆปี นับตั้งแต่ปี 2505 เป็นต้นมา เยาวชนไทยจำนวนหนึ่งก็ได้มีโอกาสเดินทางไปศึกษาเล่าเรียนในต่างแดนและสัมผัสประสบการณ์เปลี่ยนชีวิตที่เรียกว่า เอเอฟเอส ทุกคนได้มีโอกาสพัฒนาตัวเอง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภาษา การเรียนรู้ต่างวัฒนธรรม การปรับตัว การพัฒนาเครือข่ายมิตรภาพ และอีกมากมาย จนกลายเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่าจำนวนนับหมื่นทำงานอยู่ในทุกภาคส่วนของประเทศ กิจกรรมเช่น AFS Forum นี้ นอกจากจะเป็นกิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อการแบ่งปันความรู้และประสบการณ์กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเอเอฟเอส ทั้งคณะกรรมการบริหาร นักเรียนเก่า ครอบครัวอุปถัมภ์ อาสาสมัคร และแขกผู้มีเกียรติ แล้ว ยังจะเป็นโอกาสที่นักเรียนเก่าเอเอฟเอสจะได้มาพบปะกัน และรวมตัวกันเพื่อทำประโยชน์แก่สังคมต่อไป

ในโอกาสนี้ นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ ในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จะบรรยายในหัวข้อ "ยกระดับการแข่งขันประเทศด้วยการท่องเที่ยว" และนายพิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ ในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จะบรรยายในหัวข้อ "เทคโนโลยีดิจิทัลกับการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน"

เอเอฟเอส ประเทศไทย เป็นองค์กรไม่แสวงกำไรซึ่งดำเนินกิจกรรมแลกเปลี่ยนเยาวชนไทยกับนานาชาติกว่า 45 ประเทศทั่วโลก โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาและวัฒนธรรม นอกจากนี้ ยังมีจุดมุ่งหมายในการส่งเสริมกิจกรรมต่างๆ โดยมุ่งหวังให้เกิดการพบปะ แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และกระชับความสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนเก่า ครอบครัวอุปถัมภ์ อาสาสมัคร เพื่อนำความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาประเทศให้เกิดความยั่งยืนในลำดับถัดไป

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด