ภาพข่าว: ธนาคารกรุงเทพ นำ 8 ทีมสตาร์ทอัพ โชว์ผลงานเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเงิน ในงาน Demo Day 2019 - Bangkok Bank InnoHub Season 2

พฤหัส ๑๔ มีนาคม ๒๐๑๙ ๑๔:๐๙
นายปิติ สิทธิอำนวย ประธานกรรมการธนาคาร (กลาง) นายชาติศิริ โสภณพนิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ (ที่ 6 จากซ้าย) นายจรัมพร โชติกเสถียร กรรมการบริหาร (ที่ 6 จากขวา) และดร.เปาว์ ศรีประเสริฐสุข ผู้จัดการฝ่ายนวัตกรรม และหัวหน้าโครงการ Bangkok Bank InnoHub (ที่ 5 จากซ้าย) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับมร. ลอร์เรนซ์ มอร์แกน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เนสท์ (ที่ 5 จากขวา)

นำ 8 ทีมสตาร์ทอัพด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการเงิน ประกอบด้วย ทีม Antworks ประเทศสิงคโปร์ ทีม CryptoMove ประเทศสหรัฐอเมริกา ทีม EYWA Media ประเทศสิงคโปร์ ทีม Jumper.ai ประเทศสิงคโปร์ ทีม Pand.ai ประเทศสิงคโปร์ ทีม Pymlo เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ทีม Sepulsa ประเทศอินโดนีเซีย และทีม Vymo ประเทศอินเดีย โชว์ผลงานในงาน Demo Day 2019 - Bangkok Bank InnoHub Season 2, Unleash the Potential ซึ่งล้วนเป็นเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการเงินที่จะช่วยตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพและกว้างมากยิ่งขึ้น รวมถึงแนะนำนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ให้กับพันธมิตรของธนาคาร องค์กรภาครัฐและภาคเอกชนในระบบนิเวศด้านนวัตกรรมของประเทศไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด