ภาพข่าว: สจล. ร่วมนิด้า จัดโอเพ่นเฮ้าส์ “หลักสูตรวิศวการเงิน”

พุธ ๒๐ มีนาคม ๒๐๑๙ ๑๕:๕๖
ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) (ที่ 4 จากซ้าย) ดร.ศรพล ตุลยะเสถียร รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานวางแผนกลยุทธ์องค์กร ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (กลต.) (ที่ 3 จากซ้าย) และ รศ.ดร.สรศาสตร์ สุขเจริญสิน กรรมการพัฒนาหลักสูตรวิศวกรรมการเงิน คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) (ที่ 5 จากซ้าย) ร่วมจัดกิจกรรมโอเพ่นเฮ้าส์ (Open house) แนะแนวทางการศึกษาต่อของหลักสูตรวิศวกรรมการเงิน นานาชาติ หนึ่งเดียวของไทย จากความร่วมมือสองสถาบัน พร้อมกิจกรรม เสวนาการพัฒนาตลาดทุนไทยผ่านวิศวกรการเงิน เมื่อเร็วๆ นี้ ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ

คำบรรยายภาพจากซ้าย

1. รศ.ดร.นันทวัฒน์ จรัสโรจน์ธนเดช หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.)

2. รศ.ดร.คมสัน มาลีสี คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.)

3. ดร.ศรพล ตุลยะเสถียร รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานวางแผนกลยุทธ์องค์กร ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (กลต.)

4. ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.)

5. รศ.ดร.สรศาสตร์ สุขเจริญสิน กรรมการพัฒนาหลักสูตรวิศวกรรมการเงิน คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

6. ผศ.ดร.ศรัณย์ ศานติศาสน์ ผู้อำนวยการหลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเงิน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด