ไต้หวันเปิดการประชุม 2019 World System Integrator Conference โชว์ศักยภาพในการวางระบบและสร้างเมืองอัจฉริยะสู่เวทีนานาชาติ

พฤหัส ๒๘ มีนาคม ๒๐๑๙ ๑๕:๓๖
สำนักงานการพัฒนาอุตสาหกรรม (IDB) ในสังกัดกระทรวงกิจการเศรษฐกิจ (MOEA) ของไต้หวัน ได้จัดงานประชุม 2019 World System Integrator Conference ก่อนที่จะมีพิธีเปิดงาน 2019 Smart City Summit and Expo ณ ศูนย์จัดการแสดง Taipei Nangang Exhibition Center เมื่อวันที่ 25 มีนาคม (วันจันทร์) ที่ผ่านมา โดยนับเป็นครั้งแรกของไต้หวันในการจัดงานประชุมเกี่ยวกับการวางระบบ (SI) งานดังกล่าวมีเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ตามแนวทางของรัฐบาลซึ่งก็คือ การเป็นผู้นำในด้านระเบียบความร่วมมือนานาชาติเพื่อก่อให้เกิดผู้วางระบบสมาร์ทซิตี้คุณภาพสูง โดยมีเป้าหมายให้ไต้หวันเป็นเวทีนานาชาติสำหรับการสร้างเครือข่ายผู้วางระบบ งานครั้งนี้มีผู้ร่วมงานจากกว่า 20 ประเทศ ในจำนวนนี้รวมถึงแขกประมาณ 100 รายจากภาคอุตสาหกรรม ภาครัฐบาล ภาควิชาการ และสถาบันวิจัย เช่นเดียวกับบริษัทผู้วางระบบของไต้หวันอีก 200 ราย ซึ่งต่างเข้ามาร่วมงานเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ

ในระหว่างพิธีเปิด คุณเพ่ยลี่ เฉิน เลขาธิการของ IDB ได้ขึ้นกล่าวเปิดงาน โดยได้กล่าวส่งเสริมและแสดงความคาดหวังในอุตสาหกรรมการวางระบบของไต้หวันรวมถึงความร่วมมือในระดับนานาชาติ สำหรับการส่งเสริมการประสานงานในด้านการวางระบบระหว่างไต้หวันกับประเทศอื่น ๆ นั้น วิเวียน หวง อธิบดีฝ่ายต่างประเทศ (ID) ของสถาบันอุตสาหกรรมสารสนเทศ ได้ทำหน้าที่เป็นตัวแทนไต้หวันในการลงนามบันทึกความเข้าใจระดับนานาชาติ 2 ฉบับ ฉบับหนึ่งลงนามกับคุณกำพล โชคสุนทสุทธิ์ นายกสมาคมไทยไอโอที และอีกฉบับลงนามกับดร. ฮา ไฮ นัม รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยการไปรษณีย์และโทรคมนาคมเวียดนาม (RIPT) บันทึกความเข้าใจเหล่านี้ถือเป็นการยกระดับกลไกความร่วมมือในด้านการวางระบบระหว่างไต้หวัน ไทย และเวียดนาม

งานประชุมครั้งนี้มีการกล่าวปาฐกถาหลายหัวข้อ โดยคุณสแตน ชไนเดอร์ รองประธานสมาคมอินเทอร์เน็ตระดับอุตสาหกรรม ได้ขึ้นกล่าวในหัวข้อการวางระบบไอโอทีระดับอุตสาหกรรมพร้อมยกตัวอย่างกรณีการใช้งาน นอกจากนี้ ยังมีบริษัทผู้วางระบบอย่าง MiTAC Information Technology Corp. และ Advantech Co., Ltd. มาเล่าประสบการณ์และกรณีการใช้งานจริงในการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ

ด้วยจุดมุ่งหมายในการบรรลุฉันทามติระดับโลกว่าด้วยการวางระบบ และทำความเข้าใจมุมมองและความต้องการในเรื่องการวางระบบของแต่ละประเทศ งานประชุมครั้งนี้ยังได้เชิญตัวแทนจากไทย มาเลเซีย เวียดนาม อินเดีย อินโดนีเซีย และลาว มาร่วมประชุมเพื่อดูทิศทางการนำการวางระบบรูปแบบใหม่ไปปรับใช้รวมถึงความก้าวหน้าในแวดวงเมืองอัจฉริยะ ท้ายที่สุดแล้ว ประเด็นหลักที่งานประชุมให้ความสนใจก็คือ ฉันทามติเกี่ยวกับการประสานงานร่วมกัน เพื่อร่วมสร้างกลไกการประสานงานที่มีผู้เข้าร่วมหลากหลาย มีการแลกเปลี่ยนและจับคู่ระดับอุตสาหกรรม รวมไปถึงการร่วมมือทำวิจัยฐานข้อมูลอัจฉริยะ

ทั้งนี้ System Integration Promotion Alliance (SIPA) ซึ่งเป็นหน่วยงานผู้รับผิดชอบในการวางแผนงานประชุม World System Integrator Conference ได้รับผลตอบรับเป็นอย่างดีจากงานประชุมครั้งนี้ โดย SIPA ให้คำมั่นว่า การประชุมครั้งนี้เป็นจุดเริ่มต้นของการเพิ่มการยกระดับไต้หวันในฐานะผู้ให้บริการโซลูชันวางระบบระดับโลก พร้อมก่อตั้งแพลตฟอร์มสำหรับความร่วมมือที่มีความหลากหลาย สิ่งนี้เองจะเป็นการนำโซลูชันเมืองอัจฉริยะและบริษัทผู้วางระบบที่มีคุณภาพของไต้หวันไปสู่ตลาดโลก และได้มาซึ่งระเบียบสำหรับความร่วมมือระดับนานาชาติ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด