ภาพข่าว: เมย์แบงก์ กิมเอ็ง จัดงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

อังคาร ๐๒ เมษายน ๒๐๑๙ ๑๖:๐๗
ภาพข่าว: เมย์แบงก์ กิมเอ็ง จัดงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
นายยุทธ วรฉัตรธาร ประธานกรรมการ นายมนตรี ศรไพศาล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมด้วยคณะกรรมการบริษัท บมจ.หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จัดงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 โดยการประชุมมีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผล สำหรับผลประกอบการปี 2561 อีกในอัตรา 0.28 บาท ต่อหุ้น ซึ่งเป็นการจ่ายเพิ่มเติมจากที่ได้มีการจ่ายปันผลระหว่างกาลแล้วจำนวน 0.40 บาท ต่อหุ้น และมีกำหนดจ่ายเงินปันผลดังกล่าวในวันที่ 18 เม.ย. 62 ณ โรงแรมอโนมาแกรนด์ ราชประสงค์ เมื่อเร็วๆนี้

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด