สรุปภาพรวมภาวะตลาดหลักทรัพย์สำหรับเดือนมีนาคม 2562

พุธ ๐๓ เมษายน ๒๐๑๙ ๑๖:๐๕
ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2562 ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ไทย (SET Index) ปิดที่ 1,638.65 จุด เพิ่มขึ้น 4.8% จากสิ้นปี 2561 ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกับตลาดหลักทรัพย์อื่นในเอเชีย มูลค่าซื้อขายเฉลี่ยต่อวันรวมของ SET และ mai ในเดือนมีนาคม 2562 อยู่ที่ 41,826 ล้านบาท ลดลง 10.5% จากเดือนก่อน โดยผู้ลงทุนสถาบันและ ผู้ลงทุนบุคคลในประเทศมีสถานะซื้อสุทธิในเดือนนี้

นายศรพล ตุลยะเสถียร รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานวางแผนกลยุทธ์องค์กร ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ไทยให้ผลตอบแทนเป็นบวกในช่วงไตรมาสแรกของปี 2562 แม้ว่าในเดือนมีนาคม ผู้ลงทุนต่างประเทศรอจังหวะการลงทุนเพื่อรอความชัดเจนจากปัจจัยภายในและต่างประเทศ แต่ผู้ลงทุนสถาบันและ ผู้ลงทุนบุคคลในประเทศซื้อสุทธิ โดยเฉพาะผู้ลงทุนสถาบันซื้อสุทธิอย่างต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 20 ด้านมูลค่าซื้อขายเฉลี่ยต่อวันใน SET และ mai ปรับลดลงจากเดือนก่อนแต่ปริมาณการซื้อขายในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพิ่มขึ้น สะท้อนให้เห็นว่าผู้ลงทุนเลือกลงทุนในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้ามากขึ้นเพื่อบริหารความเสี่ยง สำหรับมูลค่าการระดมทุน (IPO) ในตลาดหลักทรัพย์ไทยยังคงสูงที่สุดในอาเซียนในช่วงไตรมาสแรกของปี 2562

ทั้งนี้ จากผลการสำรวจความคิดเห็นของผู้บริหารบริษัทจดทะเบียนมีมุมมองที่เป็นบวกต่อการเติบโตของเศรษฐกิจและธุรกิจในปี 2562 นับเป็นสัญญาณที่ดีต่อการการลงทุนในระยะยาว โดย 74% ของ CEO ที่ตอบแบบสำรวจทั้งหมดคาดว่าเศรษฐกิจไทยในปี 2562 จะเติบโต 3-4% ขณะที่ 59% คาดว่าผลประกอบการในช่วงครึ่งแรกของปี 2562 จะดีขึ้นจากครึ่งหลังของปีก่อน (ข้อมูล ณ วันที่ 20 มีนาคม 2562)

ภาวะตลาดหลักทรัพย์ไทย

- ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ไทย (SET Index) ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2562 ปิดที่ 1,638.65 จุด เพิ่มขึ้น 4.8% จากสิ้นปี 2561 โดยกลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร กลุ่มเทคโนโลยี กลุ่มทรัพยากร กลุ่มอสังหาริมทรัพย์ และกลุ่มบริการให้ผลตอบแทนมากกว่า SET Index

- ในเดือนมีนาคม 2562 ผู้ลงทุนต่างประเทศขายสุทธิในตลาดหลักทรัพย์ไทย 16,443 ล้านบาท ในขณะที่ผู้ลงทุนสถาบันในประเทศยังคงซื้อสุทธิต่อเนื่องตั้งแต่ปีก่อน

- มูลค่าซื้อขายเฉลี่ยต่อวันรวมของ SET และ mai ในเดือนมีนาคม 2562 อยู่ที่ 41,826 ล้านบาท ลดลง 10.5% จากเดือนก่อน

- Forward และ Historical P/E ของตลาดหลักทรัพย์ไทย ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2562 อยู่ที่ระดับ 14.9 เท่า และ 17.1 เท่าตามลำดับ สูงกว่าค่าเฉลี่ยของตลาดหลักทรัพย์ในเอเชียซึ่งอยู่ที่ระดับ 14 เท่า และ 16 เท่าตามลำดับ

- อัตราเงินปันผลตอบแทน ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2562 อยู่ที่ระดับ 3.16% สูงกว่าค่าเฉลี่ยของตลาดหลักทรัพย์ในเอเชียที่อยู่ที่ 2.77%

- มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวมของ SET และ mai ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2562 อยู่ที่ 17 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้น 4.8% จากสิ้นปี 2561 สอดคล้องกับทิศทางของดัชนี

- ในไตรมาสแรกของปี 2562 มูลค่าการระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์ไทยอยู่ที่ระดับ 6,051 ล้านบาทซึ่งสูงที่สุดในอาเซียน

1/2

ภาวะตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

- ในเดือนมีนาคม 2562 ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้ามีปริมาณการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน 404,814 สัญญา ซึ่งเพิ่มขึ้น 31% จากเดือนก่อน

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด