ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ มอบโล่ขอบคุณ เครือเจริญโภคภัณฑ์ และ ทรู คอร์ปอเรชั่น ผ่านโครงการ “Let Them See Love”

พฤหัส ๐๔ เมษายน ๒๐๑๙ ๑๑:๑๕
นายสวนิต คงสิริ ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ เป็นประธานเปิดงาน "วันศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย ประจำปี 2562" พร้อมมอบโล่ขอบคุณแก่ เครือเจริญโภคภัณฑ์ และทรู คอร์ปอเรชั่น โดย นางรุ่งฟ้า เกียรติพจน์ ผู้บริหารฝ่ายพัฒนาความยั่งยืน โครงการพิเศษ เครือเจริญโภคภัณฑ์ และผู้ช่วยบริหารงานประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เป็นตัวแทนรับมอบ ณ อาคารแพทยพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ในฐานะที่เป็นองค์กรที่สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมรณรงค์การบริจาคอวัยวะ ผ่านโครงการ "Let Them See Love" ต่อเนื่องเป็นปีที่13 นอกจากนี้ เครือซีพีและกลุ่มทรู ยังเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยรณรงค์บริจาคทุนทรัพย์ เพื่อสมทบทุนค่าใช้จ่ายในกระบวนการบริจาคอวัยวะและดวงตา ผ่านทาง SMS ระบบทรูมูฟ เอช โดยพิมพ์ 10 เพื่อบริจาค 10 บาท* หรือ พิมพ์ 100 เพื่อบริจาค 100 บาท* โดยไม่หักค่าใช้จ่าย ส่งไปที่หมายเลข 91255 (*ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) บริจาคผ่านแอปพลิเคชัน ทรูยู ลูกค้าทรูสามารถใช้ 100 ทรูพอยท์ แลกแทนเงินบริจาค 10 บาท ผ่านแอปทรูยู บริจาคผ่านแอปพลิเคชัน ทรูมันนี่ วอลเล็ท โดยสามารถบริจาคเงินผ่านแอปทรูมันนี่ วอลเล็ท ในจำนวนที่ต้องการได้โดยจะไม่ถูกหักค่าใช้จ่ายใดๆ ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ. – 31 ธ.ค. 2562

โครงการ Let Them See Love ได้ช่วยสร้างการรับรู้แก่สาธารณชน สร้างความประทับใจและทัศนคติที่ดีงามต่อการบริจาคอวัยวะ ว่าเป็นการให้ที่ยิ่งใหญ่ ส่งต่อความสุขให้อีกหลายชีวิต ตลอดจนสะท้อนความมุ่งมั่น ของเครือเจริญโภคภัณฑ์และทรู คอร์ปอเรชั่น ที่ต้องการขับเคลื่อนหลักการความยั่งยืนครอบคลุมทุกมิติ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ล่าสุดได้สานต่อแคมเปญภายใต้แนวคิด ภายใต้แนวคิด "#คนตายไม่น่ากลัว" ผ่านภาพยนตร์สั้นชุด "6 บทสนทนาสัพเพเหระต่อหน้าศพ" เชื่อมั่นว่าด้วยแนวคิดการจัดทำหนังโฆษณาในรูปแบบใหม่ จะช่วยดึงความสนใจของคนรุ่นใหม่และคนทั่วไปให้ตระหนักถึงปัญหานี้มากขึ้น อีกทั้งสามารถสร้างการรับรู้ในสังคมให้เห็นถึงความสำคัญของการบริจาคอวัยวะและดวงตาในวงกว้างมากยิ่งขึ้น

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด