กรมวิทยาศาสตร์บริการ ร่วมจัดแสดงผลงานวิจัยในงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2562“

อังคาร ๐๙ เมษายน ๒๐๑๙ ๑๔:๔๗
นักวิทยาศาสตร์ กรมวิทยาศาสตร์บริการ เข้าร่วมพิธีเปิดงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2562 (Thailand Research Expo 2019)" โดยมีพลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในการเปิดงานฯ ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ

งานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2562 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 7-10 เมษายน 2562 โดยกรมวิทยาศาสตร์บริการ ร่วมจัดแสดงนิทรรศการ ผลงานวิจัยเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ สามารถนำไปพัฒนาต่อยอดและขยายผล ด้านการแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ผลงานพัฒนาฟิล์มเคลือบผิวกระจกทำความสะอาดตัวเอง ซึ่งเป็นกระจกทำความสะอาดง่ายทำได้โดยการทำให้ผิวกระจกมีสมบัติไม่ชอบน้ำ (hydrophobicity) ซึ่งเมื่อหยดน้ำสัมผัสกับผิวกระจก หยดน้ำรวมตัวกันเป็นรูปร่างค่อนข้างกลมและกลิ้งบนพื้นผิวพาสิ่งสกปรกให้ออกไปพร้อมหยดน้ำ ซึ่งคล้ายกับน้ำกลิ้งบนใบบัว สามารถนำไปใช้เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์กระจกแปรรูปที่ใช้ในห้องน้ำ และผลงานพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมด้านผลิตภัณฑ์กระดาษหัตถกรรม เพื่อสร้างรายได้แก่ชุมชนอย่างยั่งยืน เป็นการนำงานวิจัยการผลิตกระดาษหัตถกรรมจากวัตถุดิบในท้องถิ่นไปถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านกระบวนการผลิต การใช้สารเคมีที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ เพื่อให้บุคลากรในชุมชนมีความรู้เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสะอาดในการผลิตกระดาษเพิ่มมูลค่าของวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร ช่วยลดปริมาณขยะและสร้างงานสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนอย่างยั่งยืน

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด