ภาพข่าว: บล.ไทยพาณิชย์ จัดสัมมนาเจาะธุรกิจกลุ่มพาณิชย์เด่นในรอบปี 2019

ศุกร์ ๑๙ เมษายน ๒๐๑๙ ๑๔:๒๐
ภาพข่าว: บล.ไทยพาณิชย์ จัดสัมมนาเจาะธุรกิจกลุ่มพาณิชย์เด่นในรอบปี 2019
บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด (SCBS) จัดงานสัมมนาเจาะกลุ่มพาณิชย์แก่นักลงทุนสถาบันในประเทศ ภายใต้หัวข้อ เจาะธุรกิจกลุ่มพาณิชย์เด่นในรอบปี 2019 เพื่อนำเสนอมุมมองภาพรวมธุรกิจกลุ่มพาณิชย์ที่ได้รับความสนใจจากนักลงทุน โดยได้รับเกียรติจาก นายรักพงศ์ อรุณวัฒนา (ซ้ายสุด) Vice President Corporate Strategy and Investor Relations นางสาววรรณี จันทามงคล (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ด้านบัญชีและการเงิน บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) นายวิทูร สุริยวนากุล (ที่ 3 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) นายเกรียงชัย บุญโพธิ์อภิชาติ (ที่ 3 จากขวา) Chief Financial Officer นางสาวจิราพรรณ ทองตัน (ที่ 2 จากขวา) Senior General Manager, Investor Relations บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ร่วมเปิดมุมมองการลงทุนพร้อมด้วย นายสุกิจ อุดมศิริกุล (กลาง) กรรมการผู้จัดการ สายงานวิจัย และนางสาวศิริมา ดิสสรา (ขวาสุด) ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ สายงานวิจัย บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด เข้าร่วมงาน ณ โรงแรมวอลดอร์ฟ แอสโทเรีย กรุงเทพฯ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด