ภาพข่าว: “วีรันดา รีสอร์ท” ลงนามสัญญาแต่งตั้งอันเดอร์ไรท์เตอร์ ขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 75,000,000 หุ้น

พุธ ๒๔ เมษายน ๒๐๑๙ ๑๑:๕๖
คุณวีรวัฒน์ องค์วาสิฏฐ์ (กลาง) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท วีรันดา รีสอร์ท จำกัด (มหาชน) หรือ VRANDAลงนามในสัญญาแต่งตั้งบล.บัวหลวง ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินและผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุน คุณพิเชษฐ สิทธิอำนวย (ที่2จากซ้าย) กรรมการผู้อำนวยการ บล.บัวหลวง และแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายอีก3 รายประกอบด้วย บล.กสิกรไทย บล.ฟินันเซียไซรัสและ บล.ไทยพาณิชย์ ร่วมลงนามในสัญญาแต่งตั้งในครั้งนี้ จัดขึ้น ณ ห้อง B 701 ชั้น 7 อาคาร B ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดย VRANDA จะเสนอขายหุ้น IPO จำนวนไม่เกิน 75.00 ล้านหุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 23.46 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วภายหลัง IPO และกำหนดราคา IPOที่ 10.00 บาทต่อหุ้น โดยกำหนดระยะเวลาจองซื้อสำหรับนักลงทุนระหว่างเวลา 9.00 น.-16.00 น.ของวันที่ 24-26เมษายน 2562 และคาดว่าจะเข้าจดทะเบียนและซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในวันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม 2562 นี้

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด