ภาพข่าว: ธอส. - อสป. ร่วมลงนาม MOU การใช้ระบบการจัดการความรู้ออนไลน์ (KMS) และหลักสูตร E-Learning

ศุกร์ ๐๓ พฤษภาคม ๒๐๑๙ ๑๓:๑๖
นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์(ธอส.)พร้อมด้วย ผศ.มานพ กาญจนบุรางกูร ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระบบ Knowledge Management System : KMS และระบบการเรียนรู้ด้วยตนเอง E-Learning โดยได้รับเกียรติจาก นางสาวรสา กาญจนสาย ที่ปรึกษาด้านการประเมินรัฐวิสาหกิจ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ(สคร.) ร่วมพิธี โดยวัตถุประสงค์เพื่อให้ อสป. สามารถใช้งานระบบการจัดการความรู้ออนไลน์ (Knowledge Management System : KMS) และหลักสูตร E-Learning ของ ธอส. โดยไม่มีค่าใช้จ่าย เพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างกัน ในการร่วมใช้ระบบและร่วมแบ่งบันความรู้ ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานตามแผนงานโครงการสนับสนุนรัฐวิสาหกิจด้านการบริหารจัดการองค์กร (โครงการพี่เลี้ยง) ระหว่าง ธอส. และ อสป. ให้เกิดประโยชน์ และประสิทธิภาพ รวมถึงสนับสนุนการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้ระหว่างบุคลากรร่วมกัน ทั้งนี้ ธอส.และ อสป. ได้รับรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ปี 2561 ประเภทรางวัล ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาดีเด่น ด้านการยกระดับบริหารจัดการองค์กร โดยพิธีลงนามดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้องประชุมชั้น 10 อาคาร 1 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด