ภาพข่าว: ทีโอที รับมอบโล่ห์เกียรติคุณ “โครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของนักเรียนในโรงเรียนที่ด้อยโอกาส”

ศุกร์ ๑๐ พฤษภาคม ๒๐๑๙ ๑๕:๔๐
ทีโอที รับมอบโล่ห์เกียรติคุณ "โครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของนักเรียนในโรงเรียนที่ด้อยโอกาส"เมื่อเร็วๆนี้ ห้องรับรอง ชั้น2 กระทรวง ยุติธรรม นางพิมพ์วิมล วงษ์สุวรรณ รองกรรมการ

ผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาดและเทคโนโลยีสารสนเทศ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทน ทีโอที รับมอบโล่ห์เกียรติคุณโครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของนักเรียนในโรงเรียนที่ด้อยโอกาสจาก พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ในฐานะผู้ให้การสนับสนุนโครงการฯ โดย ทีโอที ได้เข้าร่วมโครงการตั้งแต่ ปี 2559 รับผิดชอบ รร.บ้านห้วยขม อ.เมือง จ.เชียงราย ปี 2560 รับผิดชอบ รร.บ้างดงวิทยาคาร อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม และปี 2561 รับผิดชอบ รร.บ้านป่ากล้วย อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา โดยได้ร่วมกับภาครัฐและเอกชนพัฒนาโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกล จัดให้มีโครงสร้างพื้นฐาน/แหล่งอาหารที่ยั่งยืนเพื่อให้นักเรียนมีคุณภาพชีวิตที่ดีรวมทั้งการจัดให้มีห้องเรียนITเปิดโลกแห่งการเรียนรู้ด้วยการติดตั้งระบบอินเทอร์เน็ตพร้อมเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อเพิ่มโอกาสเข้าถึงองค์ความรู้ด้วยเทคโนโลยีสื่อสารที่ทันสมัย อันนำมาซึ่งคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด