ภาพข่าว: 80 ปี การศึกษาคนตาบอดไทย

อังคาร ๑๔ พฤษภาคม ๒๐๑๙ ๑๖:๑๖
มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ นำโดย นายขรรค์ ประจวบเหมาะ ประธานกรรมการมูลนิธิฯ (กลาง) ร่วมกับ สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย นำโดย นายต่อพงศ์ เสลานนท์ นายกสมาคมฯ (ที่ 3 จากขวา) จัดงานสัมมนาวิชาการนานาชาติ 80 ปีการศึกษาคนตาบอดไทย โดยได้รับการสนับสนุนจากกองทุนการจัดการศึกษาเพื่อคนพิการ กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อเผยแพร่ให้สังคมได้เห็นถึงศักยภาพความสามารถของผู้พิการทางสายตา ในการดำรงชีวิต ประกอบอาชีพ และทำประโยชน์ให้กับสังคมได้เช่นคนทั่วไป ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ สุขุมวิท เมื่อเร็วๆนี้
ภาพข่าว: 80 ปี การศึกษาคนตาบอดไทย

เรียงจากซ้ายไปขวา

ดร.มณเฑียร บุญตัน อุปนายกสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย

นางเสาวณี สุวรรณชีพ รองประธานกรรมการมูลนิธิฯ

นางสาวชฎารัตน์ สิงหเดชากุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

นายขรรค์ ประจวบเหมาะ ประธานกรรมการมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์

นายต่อพงศ์ เสลานนท์ นายกสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย

Dr. Fredric K. Schroeder, President of the World Blind Union.

Dr. Frances Gentle, President of the ICEVI

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด