มูลนิธิช่วยคนตาบอด แห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ ร่วมกับ สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย จัดงานสัมมนายิ่งใหญ่ระดับนานาชาติ เชิญนักวิชาการทั่วโลก ถกประเด็น 80 ปี การศึกษาคนตาบอดไทย

อังคาร ๑๔ พฤษภาคม ๒๐๑๙ ๑๖:๒๑
กรุงเทพ ฯ, มูลนิธิช่วยคนตาบอด แห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ ร่วมกับ สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย จัดงานสัมมนายิ่งใหญ่ระดับนานาชาติ เชิญนักวิชาการทั่วโลก ถกประเด็น 80 ปี การศึกษาคนตาบอดไทย
มูลนิธิช่วยคนตาบอด แห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ ร่วมกับ สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย จัดงานสัมมนายิ่งใหญ่ระดับนานาชาติ เชิญนักวิชาการทั่วโลก ถกประเด็น 80 ปี การศึกษาคนตาบอดไทย

นายขรรค์ ประจวบเหมาะ ประธานกรรมการ มูลนิธิช่วยคนตาบอดในพระบรมราชินูปถัมภ์ กล่าวว่าในวาระที่มูลนิธิฯ มีอายุครบรอบ 80 ปี จึงร่วมกับ สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยจัดการประชุมนานาชาติขึ้นระหว่างวันที่ 10-12 พฤษภาคม ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ สุขุมวิท โดยมีวิทยากรชั้นนำจากต่างประเทศจากการประสานงานของสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย และหน่วยงานภาครัฐ ทั้งนี้ได้มีผู้แทนจากทุกภูมิภาคทั่วโลกเข้าร่วมการประชุมวิชาการครั้งนี้ด้วย ภายใต้หัวข้อ "แนวทางการจัดการศึกษาสำหรับบุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็นในประเทศไทย: เปิดเพดานความคาดหวังสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน"

"การจัดงานในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณส่วนหนึ่งจาก "กองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ" ของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อเผยแพร่ความสามารถของผู้พิการทางสายตาให้สังคมได้เห็นถึงศักยภาพของผู้พิการทางสายตา ว่ามีความสามารถในการดำรงชีวิต ประกอบอาชีพ และทำประโยชน์ให้กับสังคมได้เช่นคนทั่วไป โดยงานประชุมนานาชาติครั้งนี้มี นางเสาวณี สุวรรณชีพเป็นประธานกรรมการ พร้อมทั้ง คณะกรรมการฝ่ายวิชาการและนิทรรศการงานครบรอบ 80 ปี ของมูลนิธิช่วยคนตาบอดในพระบรมราชินูปถัมภ์ และสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยเป็นคณะทำงาน" นายขรรค์กล่าว

"เพื่อเป็นการฉลองวาระครบรอบ 80 ปี ของมูลนิธิ ฯ จึงได้มีการจัดกิจกรรมพิเศษตลอดทั้งปี ที่จัดขึ้นตั้งแต่เดือนมกราคม 2562 เป็นต้นมา ได้แก่ การปั่นจักรยานร่วมกัน ระหว่างคนตาบอดกับคนตาดีภายใต้หลักคิด MORE THAN EYES CAN SEE ณ จังหวัดเชียงใหม่ นครราชสีมา ขอนแก่น พัทยา จังหวัดชลบุรี ซึ่งได้รับความสนใจอย่างล้นหลาม และจะมีการจัดอย่างต่อเนื่องอีกได้แก่ สุราษฎร์ธานี และจบที่กรุงเทพมหานครเป็นที่สุดท้าย"

"ในส่วนของการจัดนิทรรศการ ได้แก่ นิทรรศการภายในโรงเรียนสอนคนตาบอด ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 14 พฤษภาคม – 12 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เรื่อง นวัตกรรมเพื่อการศึกษาคนตาบอด ความเป็นมาของโรงเรียนจากอดีตสู่ปัจจุบัน ประวัติบุคคลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาคนตาบอด รวมทั้งพระราชกรณียกิจ และพระมหากรุณาธิคุณที่พระราชทานให้กับคนตาบอด และการจัดนิทรรศการที่ศูนย์การเรียนรู้ ธนาคารแห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ 24 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน พ.ศ. 2562 เรื่องความรู้เกี่ยวกับอักษรเบรลล์ วิวัฒนาการด้านเงินตรา อุปกรณ์และเทคโนโลยีอำนวยความสะดวกให้คนตาบอด การแสดงผลิตภัณฑ์ฝีมือคนตาบอด การวาดภาพ บริการถ่ายภาพโดยช่างภาพตาบอด พร้อมชมแอพพลิเคชั่นหลากหลายของคนตาบอด เป็นต้น โดยได้รับเกียรติจากผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยมาเป็นประธานเปิดงานนิทรรศการดังกล่าว" นายขรรค์กล่าว

มูลนิธิช่วยคนตาบอด แห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ ร่วมกับ สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย จัดงานสัมมนายิ่งใหญ่ระดับนานาชาติ เชิญนักวิชาการทั่วโลก ถกประเด็น 80 ปี การศึกษาคนตาบอดไทย มูลนิธิช่วยคนตาบอด แห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ ร่วมกับ สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย จัดงานสัมมนายิ่งใหญ่ระดับนานาชาติ เชิญนักวิชาการทั่วโลก ถกประเด็น 80 ปี การศึกษาคนตาบอดไทย มูลนิธิช่วยคนตาบอด แห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ ร่วมกับ สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย จัดงานสัมมนายิ่งใหญ่ระดับนานาชาติ เชิญนักวิชาการทั่วโลก ถกประเด็น 80 ปี การศึกษาคนตาบอดไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด