องค์กรสุขศึกษาแห่งสหราชอาณาจักรและมหาวิทยาลัยเซนต์จอร์จลุล่วงข้อตกลงโครงการฝึกอบรมการแพทย์ระดับบัณฑิตศึกษาในประเทศอังกฤษ

อังคาร ๒๑ พฤษภาคม ๒๐๑๙ ๐๘:๕๕
ม. เซนต์จอร์จ มหาวิทยาลัยการแพทย์นานาชาติ (SGU หรือ เอสจียู) (St. George's University หรือ SGU) ลงนามข้อตกลงกับผู้นำองค์กรสุขศึกษาแห่งสหราชอาณาจักร (Health Education England หรือ HEE) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของบริการสาธารณสุขแห่งชาติ (National Health Service หรือ NHS) การลงนามครั้งนี้เป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาแพทย์ที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเอสจียูสามารถศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกสาขาแพทยศาสตร์ในประเทศสหราชอาณาจักร โดยคาดว่านักศึกษากลุ่มแรกจะเดินทางไปในช่วงฤดูใบไม้ร่วงของปี พ.ศ. 2561 โรงเรียนแพทย์ศึกษาของเอสจียูเป็นโรงเรียนการแพทย์แห่งเดียวในเกาะแคริบเบียนที่มีข้อตกลงโดยตรงกับองค์กรสุขศึกษาแห่งสหราชอาณาจักรเพื่อจัดโครงการฝึกฝนนักศึกษาแพทย์ที่จบปริญญาตรี โดยข้อตกลงนี้คาดว่าจะมีนักศึกษาเข้าฝึกโครงการของบริการสาธารณสุขแห่งชาติจำนวน 50 ถึง100 คนต่อปีจากโรงเรียนแพทย์ศึกษาของเอสจียูในประเทศสหราชอาณาจักร

ข้อตกลงนี้เป็นการเปิดโอกาสแก่นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีสาขาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเอสจียู ให้เข้าร่วมโปรแกรมการเข้าถึงการฝึกอบรมการแพทย์เฉพาะทาง (Widening Access to Specialty Training หรือ WAST) โดยนี่เป็นโครงการริเริ่มของบริการสาธารณสุขแห่งชาติที่รับสมัครนักศึกษาสาขาแพทยศาสตร์จากทั่วโลกให้มาฝึกฝนการทำงานด้านการแพทย์ทั่วไปและสาขาจิตเวช จุดประสงค์หลักเพื่อเพิ่มจำนวนบุคคลากรทางการแพทย์ในทั้งสองสาขา ขั้นต้นนักศึกษาจำนวน 16 คน จากเอสจียูจะเข้าร่วมโครงการการเข้าถึงการฝึกอบรมการแพทย์เฉพาะทางภายในระยะเวลา 7 เดือน และจะมีนักศึกษาสมัครเข้าร่วมโครงการอีกมากเมื่อเปิดรับสมัคร

นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีแล้วสามารถสมัครเข้าเรียนปีพื้นฐานในระดับปริญญาโทขึ้นไปเป็นเวลาหนึ่งหรือสองปีขึ้นอยู่กับประสบการณ์ ตามด้วยการเข้าร่วมการฝึกการแพทย์เฉพาะทาง การฝึกสำหรับนักศึกษาปริญญาโทและเอกนี้ได้รับการยอมรับจากองค์กรในประเทศสหราชอาณาจักร สหภาพยุโรป และประเทศในเครือจักรภพ

"บทบาทของเราคือการสร้างบุคคลากรทางการแพทย์ในประเทศสหราชอาณาจักรให้สามารถรับมือกับความท้าทายที่บริการสาธารณสุขแห่งชาติต้องประสบ นั่นรวมไปถึงการให้บริการแพทย์อาสาในพื้นที่ด้อยโอกาสด้วย" ศาสตราจารย์เอียน คัมมิ่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารองค์กรสุขศึกษาแห่งสหราชอาณาจักร กล่าว "เราประทับใจนักศึกษาจากเอสจียูอย่างมาก เนื่องจากเป็นนักศึกษาที่มีคุณภาพ และเป็นที่ต้องการของบริการสาธารณสุขแห่งชาติ โดยผมหวังจะได้เห็นนักศึกษากลุ่มแรกเข้ามาในปี พ.ศ. 2561"

"นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเซนต์จอร์จนั้นครบพร้อมทั้งคุณสมบัติและพรสวรรค์ เราคาดว่านักศึกษาเหล่านี้จะประสบความสำเร็จในโครงการฝึกสอนนักศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอก และมีโอกาสทำงานต่อในประเทศสหราชอาณาจักรเมื่อจบโครงการ" เก็ต ไบรน์ ผู้อำนวยการฝ่ายการสื่อสารระดับโลกขององค์กรสุขศึกษาแห่งสหราชอาณาจักร

"ใจความสำคัญของข้อตกลงนี้เป็นการแสดงถึงบทบาทที่สำคัญยิ่งขึ้นของเอสจียูในฐานะที่เป็นสถาบันระดับนานาชาติด้านสาธารณสุขระดับโลก" ดร. จี ริชาร์ด โอลด์ส ประธานมหาวิทยาลัยเซนต์จอร์จ "เรามีเครือข่ายมหาวิทยาลัยอยู่ทั่วโลก รวมทั้งในประเทศสหราชอาณาจักร ที่จะสามารถช่วยให้นักเรียนนักศึกษาของเราได้รับการศึกษาที่ครอบคลุมด้านการแพทย์ เห็นได้ชัดจากการที่เราเป็นสถาบันศึกษาสาขาแพทยศาสตร์แห่งเดียวในหมู่เกาะคาริบเบียนที่มีข้อตกลงกับองค์กรสุขศึกษาแห่งสหราชอาณาจักร ที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาสมัครเข้าโปรแกรมการเข้าถึงการฝึกอบรมการแพทย์เฉพาะทางได้ ประเทศสหราชอาณาจักรเป็นประเทศที่มีข้อจำกัดมากที่สุดในโลกประเทศหนึ่ง แต่นักศึกษาที่เรียนจบจากสถาบันของเราก็ยังได้โอกาสที่จะไปแสดงฝีมือต่อไป เรามีความยินดีอย่างยิ่งที่การพัฒนาครั้งสำคัญที่เกิดขึ้นประจวบเหมาะกับที่บริการสาธารณสุขแห่งชาติฉลองครบรอบปีที่ 70 พอดี"

ทุกปีจะมีนักศึกษาเริ่มปีการศึกษาใหม่ในเดือนกุมภาพันธ์ และเดือนสิงหาคม ผู้สมัครที่ประสบความสำเร็จจะได้เข้าร่วมคอร์สการศึกษาระยะเวลาหนึ่งปีสำหรับนักเรียนปริญญาโทขึ้นไปในประเทศสหราชอาณาจักร ที่ๆ นักศึกษาเหล่านี้จะได้พัฒนาทักษะและความสามารถที่จำเป็นเพื่อให้สามารถเข้ารับการฝึกพิเศษต่อไป โดยโปรแกรมจะประกอบไปด้วยการฝึกฝนด้านจิตเวชเป็นเวลา 6 เดือนตามด้วยการฝึกฝนจากสถานที่จริงในโรงพยาบาลอีก 6 เดือน เมื่อสำเร็จโปรแกรม นักศึกษาจะสามารถสมัครเข้าคอร์สประกาศนียบัตรรับรองว่านักศึกษาได้ผ่านการเรียนรู้ปีพื้นฐาน จากนั้นนักศึกษาจะสามารถสมัครโปรแกรม 3 ปีเพื่อฝึกเฉพาะทางในประเทศสหราชอาณาจักรต่อไปได้

ร็อดนี่ย์ ครอฟท์ คณบดีด้านแพทย์ศึกษาประเทศสหราชอาณาจักรให้ความเห็นเกี่ยวกับความสำคัญของข้อตกลงสำหรับเอสจียูในประเทศสหราชอาณาจักรว่า "ผมมีความยินดีอย่างมากที่นักศึกษาแพทย์จากมหาวิทยาลัยเซนต์จอร์จได้โอกาสไปรับการฝึกสอนในโรงพยาบาลในเครือ 17 แห่งในประเทศสหราชอาณาจักรจะมีโอกาสกลับมาเพื่อฝึกฝนเพิ่มเติม ซึ่งเป็นการลดความขาดแคลนของบุคคลาการแพทย์ที่เรากำลังประสบอยู่ในปัจจุบัน"

องค์กรบริการสาธารณสุขแห่งชาติจะเป็นผู้เลือกสถานที่ฝึกสอนของผู้ที่ได้เข้าร่วมโปรแกรมการเข้าถึงการฝึกอบรมการแพทย์เฉพาะทาง โดยโปรแกรมส่วนใหญ่จะมุ่งเน้นไปที่บริเวณที่ขาดแคลนอย่างมาก โดยเฉพาะในมิดแลนด์ส ภาคตะวันออก ภาคเหนือ และภาคตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศสหราชอาณาจักร ยอร์คเชียร์ และฮัมเบอร์ ผู้สมัครที่ได้รับคัดเลือกจะได้รับการฝึกสอนจากพื้นที่ๆ มีความต้องการสูงสุด

"หนึ่งในจุดประสงค์หลักก็เพื่อค้นพบวิธีการฝึกสอนแพทย์เฉพาะทางที่บุคคลากรเหล่านั้นต้องการมากที่สุด" ดร. จี ริชาร์ด โอลด์ส ประธานมหาวิทยาลัยเซนต์จอร์จ กล่าวเพิ่มเติมว่า "ปัญหาการขาดแคลนบุคคลากรทางการแพทย์ทั่วโลกในปัจจุบันทวีความรุนแรงขึ้นโดยเกิดจากการกระจายบุคคลกรที่ไม่เพียงพอ ทั้งทางภูมิภาคและสาขาการแพทย์เฉพาะทาง ข้อตกลงนี้จะส่งเสริมให้ผู้สำเร็จการศึกษาของเราเข้าฝึกอบรมในด้านเวชศาสตร์ครอบครัวและจิตเวชในพื้นที่ๆ ที่ประเทศสหราชอาณาจักรมีความต้องการสูงสุด ซึ่งเป็นหนึ่งในตัวอย่างว่าเราจะสามารถสร้างผลกระทบที่ดีต่อโลกได้อย่างไรบ้าง"

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด