ภาพข่าว: ก.เกษตรฯ (หารือ)

อังคาร ๒๑ พฤษภาคม ๒๐๑๙ ๑๕:๔๕
ภาพข่าว: ก.เกษตรฯ (หารือ)
นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และนายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมเป็นประธานการประชุมหารือประเด็นความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยมีประเด็นสำคัญ อาทิ การเพิ่มพื้นที่สีเขียวในพื้นที่ ส.ป.ก. การแก้ไขปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนกับสัตว์ การบังคับใช้กฎหมายการปล่อยมลพิษจากการเกษตร เป็นต้น ณ ห้องประชุม 134-135 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด