ภาพข่าวๅ: EXIM BANK จับมือ ส.อ.ท. สนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs และรายใหญ่เข้าสู่ตลาดการค้าโลกยุคใหม่

พฤหัส ๒๓ พฤษภาคม ๒๐๑๙ ๑๖:๑๖
ภาพข่าวๅ: EXIM BANK จับมือ ส.อ.ท. สนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs และรายใหญ่เข้าสู่ตลาดการค้าโลกยุคใหม่
นายพิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) และนายสุพันธ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกันในการส่งเสริมศักยภาพและสนับสนุนผู้ประกอบการไทยทุกระดับตั้งแต่ SMEs ไปจนถึงรายใหญ่ โดย EXIM BANK จะทำหน้าที่เติมเต็มช่องว่างทางการเงินและเครือข่ายธุรกิจ เพื่อช่วยให้ผู้ประกอบการไทยเข้าถึงตลาดการค้าโลกได้โดยเฉพาะตลาดใหม่ (New Frontiers) ทั้งนี้ สมาชิก ส.อ.ท. จะได้รับสิทธิประโยชน์ อาทิ สินเชื่อดอกเบี้ยพิเศษ ณ ส.อ.ท. เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด