โครงการ “หยุดการชะล้างพังทลายของดิน คืนชีวิตให้แก่นมะกรูด”

พุธ ๒๙ พฤษภาคม ๒๐๑๙ ๑๑:๔๘
ดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนไปกับสิ่งแวดล้อมและสังคม เคียงคู่คนไทยมานาน 35 ปี บอสบางจาก คุณชัยวัฒน์ โควาวิสารัช จับมือ สถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ เปิดตัวโครงการ "หยุดการชะล้างพังทลายของดิน คืนชีวิตให้แก่นมะกรูด" เพื่อคืนพื้นที่ป่าและสร้างอาชีพอย่างยั่งยืนให้ชาวแก่นมะกรูด ในวันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน 2562 เวลา 13.00 น. ณ ต.แก่นมะกรูด อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด