“เครือซีพี” มอบทุนนักศึกษาทั่วประเทศ 262 ทุน พร้อมฝึกงาน-พัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำ

พฤหัส ๓๐ พฤษภาคม ๒๐๑๙ ๐๙:๑๘
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ในฐานะประธานกรรมการบริหารทุนการศึกษาเครือเจริญโภคภัณฑ์ (เครือซีพี) จะเป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษา เครือเจริญโภคภัณฑ์ ประจำปีการศึกษา 2561 แก่นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั่วประเทศ จำนวน 262 ทุน โดยมีนายศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหารเครือเจริญโภคภัณฑ์ ร่วมให้โอวาท ในวันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.00 – 12.00 น. ณ สถาบันผู้นำ เครือเจริญโภคภัณฑ์ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ทั้งนี้ นิสิตนักศึกษาผู้ได้รับทุนจะได้รับการพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำ และฝึกงานภาคฤดูร้อนกับบริษัทต่างๆ ในเครือเจริญโภคภัณฑ์ เพื่อให้มีโอกาสนำความรู้สู่การปฏิบัติจริง

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด