ภาพข่าว: SVL Group ดึงชุมชนร่วมกิจกรรมอบรม แยกก่อนทิ้ง ...ขยะสร้างประโยชน์

ศุกร์ ๓๑ พฤษภาคม ๒๐๑๙ ๑๑:๓๔
ภาพข่าว: SVL Group ดึงชุมชนร่วมกิจกรรมอบรม แยกก่อนทิ้ง .ขยะสร้างประโยชน์
SVL Group โดยส่วนงานบริหารอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมได้จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะอย่างถูกวิธี ภายใต้โครงการ "แยกก่อนทิ้ง ...ขยะสร้างประโยชน์"พร้อมเชิญวิทยากร มาร่วมให้ความรู้ กับชุมชนกว่า50 คน ที่มาร่วมโครงการและเตรียมต่อยอด สู่โครงการนำขยะรีไซเคิลมาแลกไข่และพันธ์ไม้ ในวันที่4 มิถุนายน เนื่องในช่วงวันสิ่งแวดล้อมโลก โดยมีนายอุดม สดใส กรรมการผู้จัดการบริษัทไลน์ ทรานสปอร์ต ให้เกียรติ เป็นประธานในงานครั้งนี้ ณ อาคารท่าเรือประจวบ อ.บางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด