กลับมาอีกครั้ง “depa Digital Startup Fund” หนุนสตาร์ทอัพไทยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล

จันทร์ ๑๐ มิถุนายน ๒๐๑๙ ๑๔:๐๗
ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า เปิดเผยว่า ดีป้าได้ดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุนให้เหล่าวิสาหกิจเริ่มต้น หรือ สตาร์ทอัพ ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลในการดำเนินธุรกิจมาอย่างต่อเนื่องผ่านมาตรการขับเคลื่อนต่าง ๆ โดยเฉพาะมาตรการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนเพื่อการเริ่มต้นธุรกิจอุตสาหกรรมดิจิทัล (depa Digital Startup Fund) ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการลงทุนหรือประกอบกิจการร่วมกับดิจิทัลสตาร์ทอัพให้เกิดการนำเทคโนโลยีดิจิทัลไปใช้ ซึ่งสอดคล้องกับพันธกิจสำนักงาน
กลับมาอีกครั้ง depa Digital Startup Fund หนุนสตาร์ทอัพไทยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล

โดยล่าสุด ดีป้าเปิดรับสมัครข้อเสนอโครงการส่งเสริมการลงทุนหรือประกอบกิจการวิสาหกิจเริ่มต้น หรือ สตาร์ทอัพ ในระยะการก่อตั้งธุรกิจ หรือที่จดทะเบียนนิติบุคคลจัดตั้งบริษัทจำกัดแล้วไม่เกิน 3 ปี ประเภทธุรกิจอุตสาหกรรมดิจิทัล (S2)

"การส่งเสริมการเริ่มต้นธุรกิจของดิจิทัลสตาร์ทอัพ (S2) มีรูปแบบการส่งเสริมและสนับสนุนเป็นการลงทุน โดยเป็นเงินสนับสนุนรวมสูงสุดไม่เกิน 1 ล้านบาท ซึ่งแบ่งออกเป็น ส่วนที่ 1 คือ Grant สูงสุดไม่เกิน 200,000 บาท เป็นค่าใช้จ่ายในการเริ่มต้นธุรกิจ ส่วนที่ 2 คือ Grant สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาทเป็นค่าจดทรัพย์สินทางปัญญา และขอรับรองมาตรฐาน และส่วนที่ 3 คือเงินสนับสนุนสูงสุดไม่เกิน 700,000 บาทเป็นค่าจัดทำต้นแบบผลิตภัณฑ์และเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งเงินสนับสนุนในส่วนที่ 3 นี้จะแปลงเป็นสัดส่วนหุ้นที่ถือครองโดยสำนักงานหลังจากจบโครงการ" ดร.ณัฐพล กล่าว

ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวมุ่งเน้นไปที่ธุรกิจในสาขาเกษตรกรรม การท่องเที่ยว สุขภาพ หุ่นยนต์และการผลิต ตั้งเป้าหมายไว้ที่ 7 โครงการ โดยการคัดเลือกผู้ขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนจะเป็นรูปแบบ Pitching นำเสนอต่อคณะกรรมการที่เป็นนักลงทุน VC แล้วจึงนำเสนอต่อคณะทำงานพิจารณาคัดกรองข้อเสนอโครงการ และคณะอนุกรรมการพิจารณาการส่งเสริมและสนับสนุนต่อไป

"การรับสมัครข้อเสนอโครงการส่งเสริมการลงทุนหรือประกอบกิจการวิสาหกิจเริ่มต้น หรือ สตาร์ทอัพ ในระยะการก่อตั้งธุรกิจ (S2) มีขึ้นแล้วตั้งแต่วันนี้และจะสิ้นสุดลงในวันที่ 5 กรกฎาคม 2562 โดยระยะเวลาการพิจารณาจะเริ่มขึ้นตั้งแต่วันที่ 8 กรกฎาคม - 30 สิงหาคม ผู้สมัครสามารถนำเสนอโครงการได้ ตั้งแต่วันที่ 22 - 24 กรกฎาคม ณ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล อาคารดีป้า ลาดพร้าว สำหรับผู้สมัครจากต่างจังหวัดสามารถนำเสนอโครงการผ่านระบบ VDO Conference ได้ และจะประกาศผลในวันที่ 30 สิงหาคม ผู้สนใจ

สามารถนำส่งเอกสารการสมัครได้ที่ [email protected] หรือติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.depa.or.th/startup" ผอ.ดีป้า กล่าว

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด