กระทรวงดิจิทัล จับมือองค์กรภาครัฐ ทีโอที และภาคเอกชน 41 แห่ง ทดสอบเทคโนโลยี 5G ตอบสนองนโยบายภาครัฐ

พฤหัส ๑๓ มิถุนายน ๒๐๑๙ ๑๔:๒๗
ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ดร.พิเชษฐ์ ดุรงคเวโรจน์ รมว.ดศ. ลงนามในบันทึกความร่วมมือทดสอบเทคโนโลยี 5G องค์กรภาครัฐและเอกชน จำนวน 41 องค์กร เพื่อร่วมกันส่งเสริมการสนับสนุนการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี 5G โดยเฉพาะในเขตอุตสาหกรรมและด้านบริการสาธารณะ โดยมีนายรังสรรค์ จันทร์นฤกุล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่หน่วยธุรกิจสื่อสารไร้สาย เป็นผู้แทน ทีโอที ร่วมลงนาม ในฐานะผู้รับผิดชอบหลักในการวางโครงข่ายในการสื่อสารผ่านเทคโนโลยี 5G

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด