บล.ไทยพาณิชย์ เปิดรับสมัคร SCBS Infinite Wealth Program รุ่น 6 (SCBS IWP#6) หลักสูตรการลงทุนที่พร้อมต่อยอดความมั่งคั่งอย่างยั่งยืน

จันทร์ ๑๗ มิถุนายน ๒๐๑๙ ๑๕:๒๒
นายกัมพล จันทวิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ (SCBS) เชิญชวนนักลงทุนรุ่นใหม่สมัครเข้าร่วมโครงการหลักสูตร SCBS Infinite Wealth Program (หลักสูตรสร้างความมั่งคั่งอย่างยั่งยืนกับ SCBS) รุ่นที่ 6 ซึ่งจะช่วยยกระดับความรู้และพัฒนาศักยภาพนักลงทุนรุ่นใหม่ ผลักดันให้เกิดความเชี่ยวชาญด้านการลงทุนจนสามารถนำไปสู่การสร้างความมั่งคั่ง และนำไปใช้ได้จริง รู้จักการจัดสรรเงินทุน บริหารความเสี่ยงได้อย่างเป็นระบบภายใต้สภาวะที่ผันผวนของสถานการณ์เศรษฐกิจโลก ทั้งนี้ หลักสูตรแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ประกอบด้วยการเปิดโลกการลงทุนเพิ่มพูนความรู้และการพัฒนาศักยภาพผ่านการถ่ายทอดประสบการณ์โดยนักลงทุนระดับเซียนหุ้น ผู้บริหารจากบริษัทชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ ผู้เชี่ยวชาญด้านกลยุทธ์การลงทุนอย่างใกล้ชิดและการลงมือปฏิบัติในสนามแข่งขันลงทุนจริง โดยมีผู้แนะนำการลงทุนและนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ให้คำปรึกษาการลงทุนอย่างใกล้ชิดตลอดระยะเวลาการแข่งขัน โดยมีนายสุกิจ อุดมศิริกุล กรรมการผู้จัดการ สายงานวิจัย บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ เป็นผู้อำนวยการหลักสูตร SCBS Infinite Wealth Program
บล.ไทยพาณิชย์ เปิดรับสมัคร SCBS Infinite Wealth Program รุ่น 6 (SCBS IWP#6) หลักสูตรการลงทุนที่พร้อมต่อยอดความมั่งคั่งอย่างยั่งยืน

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด