ภาพข่าว: เอ็นอีเอ เดินสายอบรมหนุนภูมิปัญญาสู่การค้าสากล

ศุกร์ ๒๑ มิถุนายน ๒๐๑๙ ๑๐:๐๒
ภาพข่าว: เอ็นอีเอ เดินสายอบรมหนุนภูมิปัญญาสู่การค้าสากล
นายนันทพงษ์ จิระเลิศพงษ์ (ที่ 5 จากซ้าย) ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ หรือ NEA เป็นประธานในการเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "การต่อยอดธุรกิจผู้ประกอบการภาคกลางตอนล่างด้วย ภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่สากล" กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากวัฒนธรรม มาเป็นองค์ประกอบของการค้าและการออกแบบพร้อมสร้างเรื่องราวจากเอกลักษณ์ทางสังคม และการท่องเที่ยวสู่การค้าระหว่างประเทศ โดยได้รับความร่วมมือจากสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล สำหรับกิจกรรมดังกล่าว จัดขึ้นเมื่อเร็วๆนี้ ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด