ภาพข่าว: UREKA โชว์นวัตกรรม...กำจัดผักตบชวา

พุธ ๒๖ มิถุนายน ๒๐๑๙ ๑๐:๔๓
UREKA ร่วมออกบูธโชว์ผลงานนวัตกรรมใหม่สารชีวภัณฑ์เพื่อกำจัดผักตบชวา ในการประชุมและสัมมนาทางวิชาการสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยประจำปี 2562 ครั้งที่ 2/2562 นำทีมโดย คุณลิศพัทธ์ ใคร่ครวญ กรรมการ บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) หรือ UREKA นำสารชีวภัณฑ์เพื่อกำจัดผักตบชวามาจัดแสดง พร้อมทั้งให้ข้อมูลเกี่ยวกับข้อดีของการคุมกำเนิดผักตบชวา ช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม งบประมาณ แรงงาน ระยะเวลาในการกำจัด และควบคุมการแพร่ขยายพันธ์ผักตบชวาที่ทดแทนการใช้สารเคมีกำจัดวัชพืช ซึ่งมีผู้สนใจมาเยี่ยมชมเป็นจำนวนมาก ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อเร็วๆนี้

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด