Gossip News: 'นิรันดร์ ประวิทย์ธนา’ ออกโรงแจง หวั่นคนเข้าใจผิด คิดว่าออกกองทุนเอง

ศุกร์ ๒๘ มิถุนายน ๒๐๑๙ ๑๔:๔๐
ฮือฮาไปทั้งวงการ หลังมีการประกาศ "เปิดตัวโรโบฟันด์กองทุนแรกของประเทศไทย" ทำเอา นิรันดร์ ประวิทย์ธนา ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ก่อตั้ง เอวา แอดไวเซอรี่ (AVA Advisory) สายโทรศัพท์แทบไหม้ จนเจ้าตัวต้องออกมาชี้แจงว่า เอวา แอดไวเซอรี่ มิได้เป็นผู้ประกอบธุรกิจจัดการกองทุนภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) แต่เป็นเพียงบริษัทผู้พัฒนาแพลตฟอร์มปัญญาประดิษฐ์เท่านั้น และแผนการสำหรับการนำเทคโนโลยีนี้มาประยุกต์ใช้กับการลงทุน ยังอยู่ในช่วงนำร่อง เตรียมการเพื่อหาแนวทางที่เหมาะสมและรัดกุมที่สุด หากมีข่าวดีเมื่อไหร่ จะรีบนำเสนอให้ทราบโดยทั่วกัน
Gossip News: 'นิรันดร์ ประวิทย์ธนา ออกโรงแจง หวั่นคนเข้าใจผิด คิดว่าออกกองทุนเอง

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด