ศศินทร์ฯ ร่วมกับ ธนาคารไทยพาณิชย์ แสดงความยินดีผู้ชนะรางวัลพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ จากการประกวด SCB Future Leader Challenge 2019

อังคาร ๐๒ กรกฎาคม ๒๐๑๙ ๐๙:๓๔
ศาสตราจารย์ ดร.เอียน เฟนวิค ผู้อำนวยการ Sasin School of Management (สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) และ คุณพัตราภรณ์ สิโรดม Chief People Officer ธนาคารไทยพาณิชย์ ร่วมแสดงความยินดีในพิธีมอบโล่รางวัลพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ กับทีม The Four Horsemen จากมหาวิทยาลัย University of Cambridge ประเทศอังกฤษ ซึ่งเป็นผู้ชนะเลิศในโครงการ SCB Future Leader Challenge (SCBFLC) ปีที่ 6 ณ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาตลาดน้อย ในวันที่ 29 มิถุนายน
ศศินทร์ฯ ร่วมกับ ธนาคารไทยพาณิชย์ แสดงความยินดีผู้ชนะรางวัลพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ จากการประกวด SCB Future Leader Challenge 2019

โดยทีมที่เข้ารอบชิงชนะเลิศ คือ ทีม Oasis จาก Singapore Management University ทีม GOAL Gals จาก Sasin School of Management และทีม MaiSiaoSiao จาก National University of Singapore ที่ผ่านมา ซึ่งโครงการดังกล่าว เป็นความร่วมมือระหว่าง Sasin School of Management และ ธนาคารไทยพาณิชย์ ที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาปริญญาโทจากสถาบันการศึกษาทั่วโลกร่วมประลองความคิดทางธุรกิจผ่านการสร้างสรรค์กรณีศึกษาธุรกิจที่ใช้งานได้จริง และโอกาสการร่วมงานกับธนาคารไทยพาณิชย์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาศักยภาพทางด้านความเป็นผู้นำให้แก่นิสิต นักศึกษา

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด