ม.หอการค้าไทย ลงนามความร่วมมือกับ บ.นามยง เทอร์มินัล พัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์

อังคาร ๐๒ กรกฎาคม ๒๐๑๙ ๑๕:๓๙
ม.หอการค้าไทย ลงนามความร่วมมือกับ บ.นามยง เทอร์มินัล พัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์
รศ.ดร.เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ อธิการบดี ม.หอการค้าไทย ลงนามความร่วมมือกับ ดร.เทพรัตน์ เหลืองสุวรรณ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคุณพิมพ์กาญจน์ เหลืองสุวรรณ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน บริษัท นามยง เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน) ร่วมเป็นสักขีพยาน ในการเสริมสร้างและพัฒนาบุคลากร และนักศึกษาให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญทางด้านโลจิสติกส์ กิจการท่าเรือเดินทะเล การขนส่ง นำเข้า ส่งออก ขนถ่ายสินค้าทั้งภายในประเทศและการขนส่งระหว่างประเทศ พร้อมด้วย คณะผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เมื่อวันอังคารที่ 2 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องสภา อาคาร 24 ชัน 15
ม.หอการค้าไทย ลงนามความร่วมมือกับ บ.นามยง เทอร์มินัล พัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์ ม.หอการค้าไทย ลงนามความร่วมมือกับ บ.นามยง เทอร์มินัล พัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์ ม.หอการค้าไทย ลงนามความร่วมมือกับ บ.นามยง เทอร์มินัล พัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด