ภาพข่าว: มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับกวางสี

ศุกร์ ๐๕ กรกฎาคม ๒๐๑๙ ๑๖:๕๙
ภาพข่าว: มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับกวางสี
รศ.ดร.เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ให้การต้อนรับ Ms.Zhu Guiling Chairman of Guangxi University of Foreign Languages และคณะผู้บริหาร ในโอกาสที่มาเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และร่วมลงนามความร่วมมือทางด้านวิชาการและแลกเปลี่ยน นักศึกษาบุคลากรของทั้ง 2 สถาบัน โดยมี รศ.ดร.บุรินทร์ ศรีสมถวิล ผู้ช่วยอธิการบดี และ ผศ.ดร.กิตติศักดิ์ เกิดอรุณสุขศรี คณบดีคณะมนุษยศษสตร์และประยุตก์ศิลป์ พร้อมด้วยคณาจารย์ในคณะ ร่วมให้การต้อนรับและเป็นสักขพยานในพิธีลงนาม ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย อาคาร 24 ชั้น 15 เมื่อวันที่ 5 กรฎาคม 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด