TMILL จัดงาน Safety & Energy Day 2019 มุ่งสู่การเป็นแบบอย่างธุรกิจด้านความปลอดภัย ปลูกจิตสำนึกรับผิดชอบสังคมและสิ่งแวดล้อม

อังคาร ๐๙ กรกฎาคม ๒๐๑๙ ๐๙:๔๖
เมื่อเร็วๆ นี้ TMILL ได้จัดงาน Safety & Energy Day 2019 ขึ้น โดย ดร.ชาญกฤช เดชวิทักษ์ รองประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) หรือ TMILL เปิดเผยว่า "จากพันธกิจขององค์กร ซึ่งมุ่งมั่นสู่การเป็นแบบอย่างในการดำเนินธุรกิจตามมาตรฐานทางคุณธรรม จริยธรรม จิตสำนึกความรับผิดขอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) หรือ TMILL จึงจัดงาน Safety & Energy Day ขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยมีนโยบายรณรงค์ลดอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์ ด้วยการกำหนดให้พนักงานทุกระดับมีส่วนร่วมอย่างพร้อมเพรียงกัน วัตถุประสงค์ของการจัดงานเพื่อสร้างจิตสำนึกในเรื่องความปลอดภัยในการทำงาน กระตุ้นให้พนักงานเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัยที่สนุกสาน แต่สอดแทรกความรู้เกี่ยวกับวิธีป้องกันอุบัติเหตุอย่างถูกต้อง ตลอดจนเสริมสร้างความสามัคคีภายในองค์กร

ผลของการจัดงาน Safety & Energy Day 2019 มีพนักงานเข้าร่วมมากกว่าร้อยละ 95 พึงพอใจที่ได้เข้าร่วมงาน ได้รับความรู้ ความเข้าใจ มีจิตสำนึกด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงานมากขึ้น มีความเข้าใจเรื่องการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนมีแนวคิดในการนำองค์ความรู้ที่ได้รับจากกิจกรรมในครั้งนี้ไปประยุกต์ใช้ต่อไป

เกี่ยวกับ บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) (TMILL)

บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) โรงงานโม่แป้งสาลีรายใหญ่และมีเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยที่สุดในประเทศ โดยเริ่มดำเนินธุรกิจตั้งแต่ปี 2550 บริษัทได้ให้ความสำคัญในเรื่องคุณภาพของสินค้า เริ่มตั้งแต่การเลือกสรรพันธุ์ข้าวที่มีมาตรฐานสูง ปริมาณโปรตีน และกลูเตนที่เหมาะสม ทำการแปรรูปให้ได้แป้งสาลีที่มีคุณภาพ สำหรับลูกค้าแต่ละกลุ่มที่ใช้ในการผลิต ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ และอาหารหลากหลายชนิด ด้วยการเลือกสรรอุปกรณ์เครื่องจักรอันล้ำสมัย โดยใช้ระบบแปรรูปแป้งสาลีอัตโนมัติแบบ CIM (Computer Integrated Manufacturing) ซึ่งมีความสามารถพิเศษในการควบคุมคุณภาพของแป้งสาลีสูตรต่าง ๆ ได้อย่างแม่นยำ สะอาด และถูกสุขลักษณะ ภายใต้ระบบการวิเคราะห์และควบคุมจุดวิกฤตอันตรายในกระบวนการผลิต อันส่งผลกระทบต่อคุณภาพทางเคมี ชีวภาพ และกายภาพของแป้งสาลี (Hazardous Analysis Critical Control Points: HACCP) อีกทั้งยังคำนึงถึงความปลอดภัยด้านอาหารเป็นสำคัญ

บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) ได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิตทั้งด้านระบบคุณภาพ สุขอนามัยและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ อาทิเช่น ISO 22000, GMP, HACCP และ HALAL เพื่อให้ผู้บริโภคได้บริโภคผลิตภัณฑ์จากแป้งสาลีที่มีคุณภาพสูงสุดและสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้เพื่อให้เกิดความมั่นใจสูงสุด นอกจากนี้ยังมีทีมค้นคว้าและวิจัยผลิตภัณฑ์ ซึ่งคอยให้บริการผลิตแป้งสาลีตามสูตรเฉพาะ (Tailor – Made Flour) และคิดค้นแป้งสาลีประเภทใหม่ๆ สูตรพิเศษ (Novel Products) เพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของลูกค้าอีกด้วย

ข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ

ที่ปรึกษาประชาสัมพันธ์

คุณสุนีย์ จุลอารีสุข บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน)

โทร.0-2642-3400 ต่อ 3700 , 090-292-8945 อีเมล์ [email protected]

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด