ภาพข่าว: ม.หอการค้าไทย ส่งเด็กลงมือทำจริงในโครงการเกษตรกรเด็กหัวการค้า

พฤหัส ๑๑ กรกฎาคม ๒๐๑๙ ๑๐:๕๕
รศ.ดร.เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ อธิการบดี ม.หอการค้าไทย ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรแก่นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ เกษตรกรเด็กหัวการค้า รุ่นที่ 1 โดยเข้าร่วมทำกิจกรรม 1 ไร่ 1 แสน ของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ภาพข่าว: ม.หอการค้าไทย ส่งเด็กลงมือทำจริงในโครงการเกษตรกรเด็กหัวการค้า

รศ.ดร.เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ กล่าวว่า วันนี้หลายคนพูดถึงโครงการ 1 ไร่ 1 แสน เพราะเป็นโครงการหนึ่งที่ตอบโจทย์และแก้ปัญหาได้อย่างเป็นรูปธรรมชัดเจน มีตัวอย่างที่ประสบความสำเร็จแล้วหลายราย เพราะหลักการเบื้องต้นของโครงการ คือ การลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต เพิ่มเรื่องราวของสินค้า และการสร้างความยั่งยืนโดยโครงการนี้จะเป็นการบริหารจัดการพื้นที่เพาะปลูก 1 ไร่ ให้ได้ประโยชน์และประสิทธิภาพมากที่สุด ตามแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่ เพื่อให้เกษตรกรสามารถเลี้ยงตัวเองได้ ด้วยการส่งเสริมการผลิตแบบผสมผสานลดต้นทุนไม่ใช้สานเคมี เน้นใช้สรรพสิ่ง และสร้างองค์ความรู้ใหม่ ๆ ในการทำการเกษตร โดยดำเนินการผ่าน 3 วิชา ได้แก่ ด้านกสิกรรม คือ ปลูกข้าว ผักสวนครัว พืชไร่ ไม้ผล ด้านปศุสัตว์ เลี้ยงเป็ด ไก่ และด้านประมง เลี้ยงปลา กบ หอย กุ้ง ปู เป็นต้น ดีใจที่มีนักศึกษา เข้าร่วมโครงการ 10 คน นี้ ถือเป็น นักศึกษา นำร่อง ในปีแรก นี้ นักศึกษาจะได้เรียนรู้ในโครงการถึง 10 วัน ตั้งแต่ วันที่ 1-10 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา เพื่อให้นักศึกษาได้ นำองค์ความรู้ที่ได้ ไปถ่ายทอดให้กับครอบครัว หรือ นำไปประยุกต์ใช้ใน ชีวิตประจำวันได้

โครงการเกษตรกร เด็กหัวการค้า เป็นโครงการที่มุ่งหวังให้นักศึกษาได้รู้จักเรียนรู้วิถีชีวิตเกษตรกร การเพาะปลูก การทำการตลาด การจัดจำหน่ายสินค้าการเกษตร การทำบัญชี รายรับรายจ่าย ณ โครงการ 1 ไร่ 1 แสน บางตะไนย์ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี ซึ่งเป็นที่ดินของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ภาพข่าว: ม.หอการค้าไทย ส่งเด็กลงมือทำจริงในโครงการเกษตรกรเด็กหัวการค้า ภาพข่าว: ม.หอการค้าไทย ส่งเด็กลงมือทำจริงในโครงการเกษตรกรเด็กหัวการค้า ภาพข่าว: ม.หอการค้าไทย ส่งเด็กลงมือทำจริงในโครงการเกษตรกรเด็กหัวการค้า

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด