ภาพข่าว: “TED Fund Grand Day 2019” งานมอบทุนผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม

ศุกร์ ๐๙ สิงหาคม ๒๐๑๙ ๑๓:๔๔
รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และประธานกรรมการบริหาร กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (TED Fund) แถลงผลการดำเนินงาน พร้อมพิธีมอบทุนสนับสนุนผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม จำนวน 116 โครงการ มูลค่ากว่า 182 ล้านบาท ภายในงาน TED Fund Grant Day 2019 (เท็ด ฟันด์ แกรนท์ เดย์ 2019) ณ ห้องเลอ คองคอร์ด บอลรูม โรงแรมสวิสโซเทล บางกอก รัชดา
ภาพข่าว: TED Fund Grand Day 2019 งานมอบทุนผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม

อธิบายภาพ (จากซ้ายไปขวา)

1. ผศ.ดร.บุญเสริม แก้วกำเหนิดพงษ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ผู้เสนอโครงการ "หุ่นยนต์ BLISS ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้เด็กออทิสติก"

2. นายนิคม ปัญญาทวีกิจไพศาล ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง ปฏิบัติหน้าที่ ผู้จัดการกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (TED Fund)

3. รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และประธานกรรมการบริหาร กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (TED Fund)

4. ดร.วรงค์ สุกโชติรัตน์ ผู้เชี่ยวชาญนโยบาย สภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาโครงการ และ ผู้อำนวยการฝ่ายติดตามและประเมินผล กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (TED Fund)

5. รศ.ดร.อนงค์นาฏ สมหวังธนโรจน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท การ์เด้น เฟร็ช จำกัด ผู้เสนอโครงการ "Garden Fresh ถุงพลาสติกชีวภาพยืดอายุพืชผลสด"

6. รศ.ดร.ณัฐสิทธิ์ เกิดศรี กรรมการผู้จัดการ บริษัท เดอะ สตราทิเจนซ์ จำกัด ผู้เสนอโครงการ "เดอะ สตราทิเจนซ์ จำกัด"

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด