โรงแรมรอยัลปริ๊นเซส หลานหลวง กรุงเทพฯ จัดโครงการ 99 ปีล้านความดีเพื่อรัฐบุรุษ

พฤหัส ๑๕ สิงหาคม ๒๐๑๙ ๑๗:๐๑
ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย นายถาวร เสนเนียม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม และ นาย นิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ร่วมกับ รศ.นพ.พุฒิศักดิ์ พุทธวิบูลย์ คณบดี คณะแพทยศาสตร์ สงขลานครินทร์ ร่วมผนึกกำลังองค์กรภาครัฐและเอกชนทุกภาคส่วนทั่วประเทศ จัดโครงการ "99ปี ล้านความดี เพื่อรัฐบุรุษ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์" ตามดำริของท่านที่ต้องการให้ความช่วยเหลือโครงการจัดสร้างศูนย์ผ่าตัดหัวใจ เพื่อรักษาและช่วยเหลือผู้ป่วยโรคหัวใจใน 14 จังหวัดภาคใต้อย่างยั่งยืน โดยกิจกรรมต่างๆของโครงการฯ จะจัดขึ้น ตั้งแต่ 24 สิงหาคม 2562 ถึง สิงหาคม 2563 โดยจะนำรายได้ทั้งหมดของการจัดกิจกรรม ไปจัดสร้าง ศูนย์ผ่าตัดหัวใจ 99 ปีรัฐบุรุษ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ซึ่งจะเป็นอนุสรณ์ และเพิ่มโอกาสมีชีวิตใหม่ให้กับผู้ป่วยโรคหัวใจ แล้วมุ่งยกระดับเป็นศูนย์ผ่าตัดหัวใจ ระดับปลูกถ่ายหัวใจได้เป็นแห่งแรกในภาคใต้ โดยศูนย์นี้จะก่อสร้างขึ้นบริเวณ ชั้น 3 อาคารศรีเวชวัฒน์ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ร่วมแถลงข่าวและถ่ายภาพร่วมกัน ณ ห้องราชดำเนิน โรงแรมรอยัลปริ๊นเซส หลานหลวง กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆนี้

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด