ภาพข่าว: ธนาคารกรุงเทพ ตอกย้ำเจตนารมณ์ ธนาคารธรรมาภิบาล และรับผิดชอบต่อสังคม-สิ่งแวดล้อมใน Bangkok Sustainable Banking Forum 2019

จันทร์ ๑๙ สิงหาคม ๒๐๑๙ ๑๓:๐๕
ภาพข่าว: ธนาคารกรุงเทพ ตอกย้ำเจตนารมณ์ ธนาคารธรรมาภิบาล และรับผิดชอบต่อสังคม-สิ่งแวดล้อมใน Bangkok Sustainable Banking Forum 2019
นายปิติ สิทธิอำนวย ประธานกรรมการธนาคาร (ที่ 5 จากขวา) นายชาติศิริ โสภณพนิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ (ที่ 3 จากซ้าย) พร้อมด้วยคณะกรรมการธนาคาร พลเรือเอกประเจตน์ ศิริเดช (ที่ 4 จากขวา) นางเกศินี วิฑูรชาติ (ที่ 3 จากขวา) และนายอรุณ จิรชวาลา (ที่ 2 จากซ้าย) และผู้บริหารระดับสูง ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ร่วมให้การต้อนรับ นายวิรไท สันติประภพ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (ที่ 5 จากซ้าย) และนายรณดล นุ่มนนท์ รองผู้ว่าการฯ ด้านเสถียรภาพสถาบันการเงิน (ที่ 4 จากซ้าย) ในโอกาสเยี่ยมชมบูธธนาคารกรุงเทพ ที่นำเสนอการดำเนินงานเพื่อความยั่งยืนทางเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม ในงาน Bangkok Sustainable Banking Forum 2019 ที่ธนาคารแห่งประเทศไทย โอกาสเดียวกันนี้ธนาคารกรุงเทพได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกำหนดแนวทางการดำเนินกิจการธนาคารอย่างยั่งยืนในด้านการให้สินเชื่ออย่างรับผิดชอบ (Sustainable Banking Guidelines – Responsible Lending) ตอกย้ำนโยบายที่ธนาคารได้ประกอบธุรกิจและดำเนินกิจการภายใต้หลักธรรมาภิบาลด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมตลอดมา
ภาพข่าว: ธนาคารกรุงเทพ ตอกย้ำเจตนารมณ์ ธนาคารธรรมาภิบาล และรับผิดชอบต่อสังคม-สิ่งแวดล้อมใน Bangkok Sustainable Banking Forum 2019 ภาพข่าว: ธนาคารกรุงเทพ ตอกย้ำเจตนารมณ์ ธนาคารธรรมาภิบาล และรับผิดชอบต่อสังคม-สิ่งแวดล้อมใน Bangkok Sustainable Banking Forum 2019

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด