ภาพข่าว: ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให้เกียรติบันทึกเทปสัมภาษณ์เรื่อง “กระทรวงสาธารณสุข ยุคดิจิทัล”

พุธ ๒๑ สิงหาคม ๒๐๑๙ ๐๙:๐๕
นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให้เกียรติบันทึกเทปสัมภาษณ์เรื่อง "กระทรวงสาธารณสุข ยุคดิจิทัล" เตรียมพร้อม จัดงานต้อนรับคณะกรรมการ กพร. ตรวจประเมิน รางวัลเลิศรัฐ ระดับดีเด่น PMQA 4.O ในงาน จะมีบูธนิทรรศการแสดงผลงานดีเด่น นวัตกรรม IT ยุคดิจิทัลที่ทันสมัย ของกระทรวงสาธารณสุข โดยมี คุณภารวี แก้วพันนา ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร , คุณนภาพรรณ หวังวรวงศ์ , คุณวิทิต หวังวรวงศ์ ร่วมจัดงาน ณ กระทรวงสาธารณสุข

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด