ม.หอการค้าไทย ตอบรับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐ คาดทำเศรษฐกิจขยายตัว 3.0-3.4%

พฤหัส ๒๒ สิงหาคม ๒๐๑๙ ๐๙:๕๔
ม.หอการค้าไทย ตอบรับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐ คาดทำเศรษฐกิจขยายตัว 3.0-3.4%
รศ.ดร.เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ อธิการบดี ม.หอการค้าไทย เปิดเผยว่า ปัจจุบันเศรษฐกิจของประเทศไทยมีปัจจัยลบมากมาย ทั้ง Trade war เศรษฐกิจจีนชะลอ การส่งออกติดลบ ภัยแล้ง และความเชื่อมั่นลด เป็นต้น ดังนั้น มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลจึงเป็นปัจจัยบวกที่สำคัญ จากผลสำรวจของประชาชนและผู้ประกอบการหอการค้าไทย พบว่า ส่วนใหญ่ตอบรับกับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล และมีความพอใจอยู่ในระดับมาก คาดว่าจะมีผลกระตุ้นให้เศรษฐกิจโตอย่างน้อย 0.4% ในปีนี้ โดยคาดว่าจะทำให้เศรษฐกิจขยายตัวได้ถึงร้อยละ 3.0-3.4% และสิ่งที่ต้องการให้รัฐทำ คือ เร่งดำเนินการและประชาสัมพันธ์ให้ทั่วถึง โดยที่หอการค้าไทยและหอการค้าจังหวัดจะร่วมช่วยกันประชาสัมพันธ์ รวมทั้ง จะช่วยกระตุ้นด้วยการจัดประชุมและสัมมนาในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวชุมชน ซึ่งต้องการให้รัฐบาลช่วยสนับสนุนเช่นเดียวกัน
ม.หอการค้าไทย ตอบรับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐ คาดทำเศรษฐกิจขยายตัว 3.0-3.4% ม.หอการค้าไทย ตอบรับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐ คาดทำเศรษฐกิจขยายตัว 3.0-3.4%

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด