พรีม่าคว้ารางวัลสมาคมการค้าดีเด่น ประจำปี 2562

พฤหัส ๒๒ สิงหาคม ๒๐๑๙ ๑๕:๔๔
สมาคมผู้วิจัยและผลิตเภสัชภัณฑ์ (พรีม่า) โดยนายวิริยะ จงไพศาล นายกสมาคม เป็นตัวแทนรับมอบ "รางวัลสมาคมการค้าดีเด่น มิติที่ 1- ผลสำเร็จตามพันธกิจ" จากความ โดดเด่น

ของการดำเนินงานของสมาคมในการขับเคลื่อนองค์กร เพื่อสนับสนุนและผสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคการศึกษา และภาคเอกชน ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อระบบสาธารณสุขที่มีคุณภาพและยั่งยืน ซึ่งช่วยการขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ จากนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ในงาน Together is Power 2019 ซึ่งจัดโดยความร่วมมือระหว่างกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และสภาหอการค้า แห่งประเทศไทย ที่โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ โดยปีนี้เป็นปีแรกที่พรีม่า

ได้เข้าร่วมการพิจารณาคัดเลือกและได้รับรางวัลดังกล่าว

เกี่ยวกับสมาคมผู้วิจัยและผลิตเภสัชภัณฑ์ (พรีม่า)

พรีม่า (Pharmaceutical Research and Manufacturers Association: PReMA) เป็นองค์กรเอกชนในรูปแบบสมาคมที่ไม่แสวงหา ผลกำไร ประกอบด้วยสมาชิกที่เป็นบริษัทยากว่า 38 บริษัท ซึ่งมุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนายานวัตกรรม เพื่อต่อสู้กับโรคร้ายที่ยังไม่สามารถรักษาได้และพัฒนายาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น พรีม่าให้ความสำคัญกับการเข้าถึงยานวัตกรรม ผ่านการสนับสนุนและส่งเสริมให้แพทย์และนักวิจัยไทยได้มีส่วนร่วมในการวิจัยและพัฒนาในอุตสาหกรรมยาระดับสากล อันเป็นแรงผลักดันสู่การคิดค้น ยานวัตกรรมใหม่ๆ ที่มีคุณภาพดีกว่าเดิม เพื่อประโยชน์ของประชาชนไทยโดยทั่วไปให้มีสุขภาพดี ซึ่งจะส่งผลดีต่อธุรกิจต่างๆ และเศรษฐกิจของประเทศโดยรวมอีกด้วย

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด